Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juni 2022

Kodas juniudbetaling 2022 falder torsdag den 16. juni. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender.

 

Tv og Radio
Der er udbetaling for brug af musik på alle de månedligt udbetalte tv- og radiokanaler. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i marts, men der er på flere områder også april-fremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling.

Herudover tages der hul på 2022-udbetalinger for musik i tv-reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1. Reklameudbetalingen for disse kanaler dækker første kvartal 2022 og vil fremover blive udbetalt månedligt. Læs mere om reklamer her.

På tv-området er der yderligere årlig udbetaling for Færøsk og Grønlandsk TV 2021 og på radioområdet er der udbetaling for Lokal Radio 2021.

 

Slutudbetaling 2021 på tv
Der er slutudbetaling for musikbrug i 2021 på DR’s og TV2’s tv-kanaler samt øvrige tv-kanaler, hvor Koda behandler 100 % rapportering. Slutudbetalingen inkluderer de kanaler, hvor der efter alle årets månedlige udbetalinger resterer beløb på området og fordeles forholdsmæssigt til de involverede værker og rettighedshavere fra de oprindelige udbetalinger.

 

Digitale tjenester hos tv-distributører
Udbetalingen inkluderer årlig udbetaling for forskellige digitale tjenester, som udbydes af tv-distributører som YouSee, Stofa, Waoo m.fl. Herunder Interaktive TV-tjenester 2021, som dækker tv-distributørernes forskellige former for digital tilrådighedsstillelse af indhold fra flowkanalerne i deres tv-pakker. Mere specifikt det musikbrug der finder sted, når udsendelserne startes forfra, ses tidsforskudt via catch up arkiver eller optages (NPVR) af de enkelte brugere.

Der er ligeledes udbetaling for VOD arkiv hos tv-distributører 2021, som dækker brug af musik i de film og serier, som distributørerne stiller til rådighed for deres abonnenter via VOD arkiver. Hos Yousee inkluderer det kanalen Xee’s digitale platform.

Yderligere er der udbetaling for DR TV hos tv-distributørerne 2021, som dækker det musikbrug, der finder sted, når indhold fra DR TV udbydes som del af tv-distributørernes platform.

 

VOD og musikstreaming
Juniudbetalingen inkluderer en større udbetaling på VOD-området, hvor flere af de årligt udbetalte VOD-tjenester er med. Herunder tjenesterne Viaplay abonnement 2021, Viaplay filmleje 2021, Yousee/Blockbuster 2021, Filmstriben 2021 og Filmcentralen 2021. Desuden er der kvartalsvis udbetaling for Netflix tredje kvartal 2021 samt for webradioen Radio Play 2021.

Der er også udbetaling for områderne Tv i undervisningen og Film i undervisning for brug af musik i tv-udsendelser og film, der indgår i undervisningssammenhæng. Koda modtager rapportering fra CFU (Center for Undervisningsmidler), der stiller et stort udvalg af tv-udsendelser og film digitalt til rådighed for undervisningsinstitutioner. Yderligere bliver Tv i undervisningen delvist udbetalt via genbrug af rapportering fra tv-området.

Juniudbetalingen indeholder kvartalsvis udbetaling for streamingtjenesterne Spotify og YouTube, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se de specifikke perioder i udbetalingskalenderen.

Herudover er der månedlig udbetaling for fremførelser i april 2021 på Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik), som for nyligt er overgået til intern processering i Koda og som dermed indgår i Kodas månedlige udbetalinger.

 

Subventionerede koncerter 2021
Der er nu udbetaling for Subventioneret koncertpulje 2021, som hermed markerer det sidste år med subventionering i Kodas fordelingsplan.

Gældende fra januar 2022 erstattes subventionering af en ny ansøgningsbaseret værkstøtteordning via Koda Kultur. Efter indstilling fra Kodas bestyrelse blev ændringen vedtaget på generalforsamlingen 2020, og træder nu i kraft fra 2022 efter et års forsinkelse på grund af livekoncerters generelle Covid19 konsekvenser.

Den nye værkstøtteordning og tilhørende ansøgningsfrister vil blive yderligere beskrevet i løbet af efteråret her på hjemmesiden.

 

Udland
Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra søsterselskaber i henholdsvis Storbritannien (PRS), Tyskland (GEMA) og USA (ASCAP), og en væsentlig del af udbetalingen på udlandsområdet kommer fra disse lande. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i 2021 indenfor områderne Tv, Radio og Online.

 

NCB
Juniudbetalingen inkluderer halvårlig udbetaling fra NCB for salg af fysiske udgivelser. Herudover er der udbetaling for mekaniske rettigheder på streamingtjenester og YouTube i USA, som NCB har modtaget via nyt samarbejde med selskaberne MLC og Orfium. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev