Kodas bestyrelse

Kodas bestyrelse består af ni medlemmer.

Fire af pladserne i bestyrelsen er besat af de til enhver tid siddende formænd for foreningerne DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne.

Bestyrelsen består herudover af fem medlemmer, to musikforlæggere og tre autorer, som alle vælges på Kodas generalforsamling for en to-årig periode. Meningen er, at musikforlæggerne og autorerne afgår skiftevis. For at nå frem til det, er nuværende overgangsordning efter generalforsamlingen i 2017, at de valgte musikforlæggere sidder for to år og de valgte autorer sidder for tre år.

 


Kodas bestyrelse (pr. 27. april 2017)   


Niels Mosumgaard (formand) - DPA

Ole Dreyer Wogensen (næstformand) - Musikforlæggerne

Niels Rønsholdt (næstformand) - DKF

Bent Sørensen - DKF

Niels Marthinsen - DKF

Susi Hyldgaard - DJBFA

Frans Bak - DJBFA

Søren Winding - Musikforlæggerne

Peter Littauer - Musikforlæggerne

Jens Visby - Medarbejderrepræsentant