Kodas bestyrelse

Kodas bestyrelse består af ni medlemmer samt en medarbejderrepræsentant.

Fire af pladserne i bestyrelsen er besat af de til enhver tid siddende formænd for foreningerne DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne.

Bestyrelsen består herudover af fem medlemmer, to musikforlæggere og tre autorer, som alle vælges på Kodas generalforsamling for en to-årig periode. 


Kodas bestyrelse (pr. 20. maj 2019)
  
  • Niels Rønsholdt (formand, autorrepræsentant)
  • Ole Dreyer (næstformand, formand for Musikforlæggerne)
  • Anna Lidell (næstformand, formand for DJBFA)
  • Bent Sørensen (autorrepræsentant, formand for DKF)
  • Frans Bak (autorrepræsentant)
  • Niels Mosumgaard (autorrepræsentant, formand for DPA)
  • Loui Törnqvist (forlagsrepræsentant)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Niels Marthinsen (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)