It, Projekter og Processer

IT og Projektchef 
Kim Mantzius 

Chefudvikler
Finn Kristensen

IT-projektleder
Mads Sindet Hansen

IT-projektleder
Sarah Erbs Ledet

IT-Projektleder
Peter Wold

IT-systemudvikler
Hongmin Cheng

IT-systemudvikler
Frank Laursen

IT-systemudvikler
Morten Ju Hansen

Dynamics systemudvikler
Christian Birch

Web-udvikler
Martin Krogh Kristensen

Web-udvikler
Tajamal Rafiq

Udvikler
Bjarke Aronsø

Systemadministrator
Bjarne Svendsen

Systemadministrator
Henrik Rud Knudsen

Systemadministrator
Ole Henrik Jensen

Projektleder
Lars Kivig