Afdelinger og medarbejdere

Direktør Anders Lassen, 

Forretningsudviklingschef Carsten Brøns Andersen


Økonomi
 

Økonomichef Allan Svarre Jespersgaard

Jura
Juridisk og international chef Jakob Vestergård Hüttel, jhl@koda.dk

Kommunikation og branding 
Kommunikationschef Eva Hein, eh@koda.dk

 


Viceadministrerende direktør Gorm Arildsen,
 

PA Sara Linell

HR og organisationsudvikling

Forlags- og medlemsservice
Afdelingschef for forlags- og medlemsservice Martin Folmann, mfo@koda.dk

It, projekter og processer
It- og projektchef Kim Mantzius

Repertoire
Repertoirechef Elisabeth Balsby

Musikrapportering og afregning
Rapporterings- og afregningschef Jens Juel Andersen

Marked
Markedschef Camilla Kjær, ck@koda.dk

Broadcast, online
Afdelingschef for Broadcast, Online og Key Account Kaare Struve, kst@koda.dk

Udland
Udlandschef Claus Lund Pedersen, clp@koda.dk