Husk Koda Dramatik, når du bruger musik og tekst i dramatiske sammenhænge

Arbejder du med musik til ex operaer, operetter og musicals tilbyder Koda Dramatik at vejlede om at indgå aftaler med teatret eller producenten.

I forbindelse med brug af musik i dramatiske sammenhænge forvalter Koda de såkaldte ”små” rettigheder, som for eksempel er, hvis teaterstykker, kabaretter, shows, koncerter og lignende bruger eksisterende musik. Når der er tale om ”små” rettigheder, er det Koda, der sørger for, at komponisten får betaling for musikken.

Koda forvalter derimod ikke rettigheder til musikdramatik, som er musik skrevet direkte til for eksempel operaer, operetter og musicals. Rettighederne til musikdramatik forvaltes af de enkelte rettighedshavere, ofte musikforlagene. Det betyder, at komponisten eller forlagene skal indgå en direkte aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Til gengæld tilbyder Koda Dramatik at vejlede om disse aftaler - eller indgå en kontrakt med teatret eller producenten. I nogle sammenhænge kaldes de musikdramatiske rettigheder for ”store rettigheder”. 

Læs mere om Koda Dramatik.