Kontooversigt

I kan finde følgende oplysninger på kontooversigten
  • Indtjening pr. år: Klik på ”vis/skjul indtjening pr. år.
  • Indtjening for et bestemt kvartal eller en bestemt periode. Brug dropdown menuen og kalenderen øverst på siden.
  • Udbetalinger fra NCB: Tryk på ”vis poster”. Så vises beløb fra både Koda og NCB.
  • NCB moms: Klik på momsbeløbet og se hvad der er betalt af moms for det valgte bilag. I kan søge information om moms for hele NCB-udbetalingen under punktet ”NCB momsbilag” i venstremenuen.
  • Transporter fra forlag/autorer
Hvordan kan jeg se, hvad forlaget har fået udbetaling for?

I kan finde detaljer om forlagets udbetaling ved at klikke på de understregede beløb på kontooversigten. Detaljerne indeholder oplysninger om område, kanal, program, tidspunkt, antal fremførelser, etc.

Kontooversigten viser seneste kvartals udbetaling. I kan vælge at få vist et andet kvartal eller en bestemt periode ved at bruge dropdown menuen eller kalenderen.

Beløbet i ”Udbetalt i perioden” indeholder en total af Koda og NCB udbetaling.

Hvor finder jeg detaljerne om forlagets NCB udbetaling?

Oplysninger om værker og beløb finder I ved at klikke på de understregede beløb i kontooversigten på Mit Koda.

Ønsker I mere detaljerede oplysninger, om hvilket område pengene kommer fra (online, udgivelse etc.), skal I bruge "søg NCB afregning" i venstremenuen. Dette er et link til NCB's webservice, hvor du har forskellige muligheder:

  • Album & Track search
  • Distribution search
  • Distribution statements

I skal bruge "Distribution statements" for at finde frem til de rigtige bilag for den udbetaling, I søger.

Hvordan ser jeg forlagets udbetaling pr. år?

Det kan du se på to måder:

  • Brug den sorte knap: "vis/skjul indtjening/udbetaling pr. år.
  • Brug kalenderen øverst på siden og indsæt de relevante datoer.
Kan jeg downloade og printe forlagets kontooversigt?

Ja. I kan downloade forlagets kontooversigt i både pdf og excel. Vælg et af ikonerne øverst til højre.