Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Koda Generalforsamling blev i år afholdt i Dronningesalen i Den Sorte Diamant på grund af det talstærke fremmøde

Kodas generalforsamling: Velkommen til fremtiden

Kodas første generalforsamling efter indførslen af et sæt nye vedtægter er netop afholdt. Det var en næsten seks timer lang aften, hvor der blandt andet skulle vælges nye bestyrelsesmedlemmer og godkendes en række indstillinger fra bestyrelsen.

Sidste år blev der på baggrund af ny lov om kollektiv forvaltning foretaget nogle af de mest gennemgribende forandringer i Kodas 90-årige historie. Blandt andet blev der indført et sæt helt nye vedtægter, som i sidste uge dannede rammen for Kodas generalforsamling. Det var derfor også meget passende, at bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard, i sin velkomsttale kunne byde forsamlingen velkommen til fremtiden.

 

Kære medlemmer. Vi står i år i en helt ny situation - Niels Mosumgaard

 

”Kære medlemmer. Vi står i år i en helt ny situation. Koda har fået nye vedtægter, og med dem for eksempel direkte indflydelse på sammensætning af Kodas bestyrelse (…) velkommen til fremtiden,” lød det fra formanden til en forsamling, der i dagens anledning var mødt talstærkt op i Dronningesalen i Den Sorte Diamant.

Læs formandens årsberetning her

Kodas strategiske situation

Efter formanden havde budt velkommen til generalforsamlingen og præsenteret sine highlights fra året, der gik, tog Kodas direktør, Anders Lassen, over. Direktøren lagde ud med at sætte rammen for de lovgivningsmæssige forandringer i rettighedsbranchen, der har ledt op til den nye lov om kollektiv forvaltning, med fokus på Kodas strategiske situation og de udfordringer i omverden, som påvirker Kodas forretning og medlemmer.

”Vi er en del af et international samarbejde og netværk. Det er et system, som har fungeret rigtig godt i næsten 100 år, men det er et system, der i den grad er under pres,” lød det indledningsvist fra Anders Lassen.

Han kunne fra scenen fortælle, at konkurrencen på området for forvaltning af rettigheder er blevet skærpet. Før 2005 forvaltede Koda med hjemmel i lovgivningen alle rettigheder i Danmark, men siden er det gradvist blevet muligt for rettighedshavere at selvforvalte eller at skifte til andre forvaltningsselskaber og private aktører. I dag er Koda derfor i fuld konkurrence om alle rettigheder, og det har indtil videre haft konsekvenser på onlineområdet.

 

Det er et system, der i den grad er under pres - Anders Lassen

 

”På on demand- og onlineområdet har vi blandt andet set, at samtlige store multinationale forlag samt flere søsterselskaber har trukket deres internationale rettigheder. Det svarer til næsten 60 procent af Kodas repertoire på området,” sagde Anders Lassen og fortalte samtidig at både private virksomheder og kapitalfonde er begyndt at komme på banen, og de har ét helt klart mål:

”De går stort set udelukkende efter de store rettighedshavere, for det er de små rettighedshavere, som er dyrest at administrere. Mantraet fra disse private aktører er, at hvis man vil tjene mere, så kom til os. De har for eksempel ikke kulturelle midler og kan derfor tilbyde rettighedshaverne en større indtægt.”

Direktøren forklarede videre, at dette ikke kun er en udfordring for Kodas forretning, men også for de enkelte medlemmer. Det skyldes, at det kan blive sværere at indgå gode aftaler til gavn for både store og små medlemmer, hvis Koda ikke kan tilbyde sine kunder et populært og omfangsrigt repertoire.

”I dag har vi den fordel, at kunderne – for eksempel Danmark Radio - kan få stort set alle rettighederne hos os. Det giver os en stærk forhandlingsposition, men den vil falde væk desto færre rettighedshavere og rettigheder, vi repræsenterer.”

Medlemmerne vil på den baggrund blive inviteret til en række møder til efteråret, hvor disse udfordringer og forandringer vil blive beskrevet og diskuteret yderligere.

Læs direktørens årsberetning her

Anders Lassen
Årets resultat

Sidst men ikke mindst gennemgik Anders Lassen årets resultat og præsenterede en læsevejledning til Kodas nye tiltag – den såkaldte gennemsigtighedsrapport.  Han kunne blandt andet fortælle om årsagen til, at Koda for første gang i flere år havde en negativ vækst. Det skyldes, som det også fremgår af direktørens beretning, at der er et større beløb indefrosset hos Copydan, hvor de mange repræsenterede rettighedshavere i øjeblikket diskuterer og forhandler om, hvordan dette beløb skal fordeles.

”Hvis pengene fra Copydan var kommet ind i 2016, havde vi set en pæn vækst. Det gjorde de desværre ikke, men kommer de ind i løbet af 2017, forventer vi, at vores indtægter i år vil nærme sig en lille milliard,” sagde Anders Lassen.

Læs gennemsigtighedsrapporten her

Fem nye valgt til Kodas bestyrelse

Den helt store trækplaster ved Kodas generalforsamling 2017, og det første punkt på dagsordenen, der skulle til afstemning, var det direkte valg af fem medlemmer til Kodas bestyrelsen. Det var første gang i Kodas historie, at bestyrelsen skulle sammensættes på denne måde, og forsamlingen skulle vælge to musikforlæggere og tre autormedlemmer.

Musikforlæggerne valgte Peter Littauer og Søren Winding til at repræsentere dem i den nye bestyrelse, mens Loui Törnqvist blev valgt som suppleant. Hos autormedlemmerne skulle man i gennem to runder, før man fandt frem til de nye bestyrelsesmedlemmer, og ud af 16 opstillede kandidater valgte forsamlingen Frans Bak, Niels Rønsholdt og Niels Marthinsen til de tre pladser i bestyrelsen – de to autorsuppleanter blev Jørgen Thorup og Trinelise Væring.

Læs mere om de nyvalgte og se den samlede bestyrelse her

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Indstillinger fra bestyrelsen godkendt

Den sidste halvdel af generalforsamling handlede hovedsageligt om at godkende en række indstillinger fra bestyrelsen, som er en ny procedurer, der er blevet indført sammen med den nye lovgivning og de nye vedtægter. Kort sagt handler det om, at medlemmerne på generalforsamlingen skal godkende Kodas overordnede fordelingspolitikker.

Op til generalforsamlingen havde det været muligt for medlemmerne at komme med forslag til ændringer til bestyrelsens seks indstillinger. Der var ikke kommet nogle ændringsforslag fra medlemmerne, så efter bestyrelsens gennemgang af de seks indstillinger, skulle forsamlingen stemme, og de godkendte samtlige indstillinger.

Se alle bestyrelsens indstillinger her

Nye vedtægter vedtaget

Sidste større punkt på dagsordenen var en afstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Forslaget bestod af en række præciseringer og et nyt punkt omhandlende etableringen af et klagenævn - sidstnævnte er et forslag, som blev fremlagt på grundlag af en beslutning, der blev taget på den seneste ekstraordinære generalforsamling i 2016. Samtlige forslag til præciseringer og etableringen af klagenævn blev vedtaget af forsamlingen.

 

Vi er i gang med at skabe rammerne for en medlemsforening - Niels Mosumgaard

 

Læs det vedtaget vedtægtsforslag her

Afslutningsvis takkede Niels Mosumgaard for dagens fine fremmøde og medlemmernes store engagement:

”Det er helt enestående, at der kommer så mange medlemmer, og at der er en sådan enorm interesse for det nye Koda, som vi i fællesskab er ved at lægge rammerne for. Vi er i gang med at skabe rammerne for en medlemsforening, som måske har levet et usynligt liv de sidste mange år, så tak til alle for jeres engagement og fremmøde.”

Gense generalforsamling og de forskellige debatter her