Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Anders Lassen, direktør

Direktørens beretning

Sidste år fyldte Koda 90 år. Det var en mærkedag, og det er langt fra en træt 90-årig, vi har med at gøre. Koda er i bedre form end nogensinde!

Igen i år slår Koda rekord, når det gælder hvor mange penge, vi udbetaler til rettighedshaverne. 784 millioner kroner finder vej til vores danske og udenlandske komponister og musikforlag. Det er det højeste beløb i Kodas 90-årige historie. Resultatet kunne dog have været endnu bedre, da der i øjeblikket er indefrosset et betydeligt beløb i Copydan som en følge af manglende delingsaftaler.

En betydelig del af Kodas indtægter kommer fra kabel- og TV-operatørerne. Disse aftaler bliver forhandlet sammen med Copydan – en konstruktion, som vi er glade for, fordi det gør det nemmere for kunderne at licensere audiovisuelt indhold, der jo indeholder en række forskellige rettigheder. Men samarbejdet med de øvrige rettighedshavere betyder også, at vi skal være enige med dem om fordelingen af indtægterne. Desværre har en uenighed med de andre rettighedshavere betydet, at der er et betydeligt beløb, der endnu ikke er kommet til udbetaling, og det påvirker vores resultat i 2016 væsentligt.

På den positive side stiger indtægterne fra markedsområdet (hoteller, restauranter, koncerter m.v.) igen i år, og rundede 200 millioner kroner, hvilket er meget positivt. Også udlandsområdet rykker med over 70 millioner kroner hentet hjem fra udlandet. Det er en stigning på næsten 50 procent i forhold til for fem år siden. Begge dele er resultatet af en målrettet og stor indsats af Kodas ansatte.

Når vi modtager penge fra kunderne, går der ofte lang tid, inden vi får rapporteringen, så vi kan udbetale pengene til rettighedshaverne. Det betyder, at vi konstant har et større beløb stående, som vi skal passe på, indtil de kan blive udbetalt. Forrentningen af disse penge svinger op og ned, men sidste år fik vi et afkast på over 20 millioner kroner, der også kommer medlemmerne til gode. Men grundlæggende bør pengene jo ikke være parkeret i Koda, men komme ud til medlemmerne. Derfor har vi taget hul på et arbejde, der skal føre frem til, at vi udbetaler endnu hurtigere end i dag.

Effektiviseringen af Koda fortsætter på alle områder: I dag har Koda 10 procent færre ansatte end for seks år siden – samtidig med at vi behandler større volumener på alle områder. Det er resultatet af en målrettet indsats for at sikre, at vi bliver så effektive som muligt. Det kræver investeringer at følge med den hastige udvikling indenfor IT, og det betyder også, at vi har større udgifter til IT end tidligere. Det er en udvikling, der vil fortsætte i de kommende år. Heldigvis har vi i Polaris-samarbejdet (med TONO og Teosto) nogle at dele omkostningerne med, så vi kan følge med udviklingen uden at bære alle omkostningerne selv. Ud over de øgede udgifter til vores fælles nordiske IT-udvikling, herunder implementering og drift af vores fælles værkdatabase, skyldes en del af årets øgede omkostningsniveau en periodeforskydning i afregningen fra NMP.   

Året blev også præget af den nye lov om kollektiv forvaltning, der skulle implementeres. Loven trådte i kraft den 1. april 2016 og har krævet en kæmpe indsats at få implementeret i Koda. Vi har ændret en lang række procedurer og processer for at komme loven i møde, og det har stillet store krav til medarbejdere og ledere fra en række afdelinger, der har måttet arbejde tæt sammen for at komme i mål indenfor tidsfristen.

NCB fyldte 100 år i 2015. Desværre fortsætter nedgangen i den mekaniske licensering, og NCB’s ejere (de nordiske forvaltningsselskaber) besluttede derfor, at der skal ske væsentlige ændringer i NCB. Koda har taget stor del i dette arbejde, der forventes afsluttet i 2017.

I EU arbejder man med en ny lovgivning på copyright-området. Koda har været dybt involveret i dette arbejde på alle niveauer, og der har været ført en intensiv lobbyindsats både i Folketinget og i Bruxelles. Baggrunden er, at en række tjenester som YouTube, SoundCloud m.v. benytter sig af et smuthul i loven for at undgå at betale til rettighedshaverne. Det er naturligvis helt uholdbart, og vi arbejder alene og i internationale fora for at få dette lavet om. Det er en hård kamp, men en af dem, der skal tages for at sikre, at Koda kan fejre mange runde fødselsdage fremover!

Anders Lassen, direktør

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 

 

Kodas samlede indtægter

I millioner kroner

Kodas omkostninger

I millioner kroner

Kodas administrationsprocent

I procent