Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

Formandens beretning

Nærmest på dagen for Kodas 90-årsdag vedtog Kodas medlemmer den 8. december 2016 - på den anden af to ekstraordinære generalforsamlinger - et sæt nye vedtægter for Koda. Et sæt vedtægter som på nogle grundlæggende punkter forandrer og styrker demokratiet i foreningen.

Koda blev skabt i 1926 af musikforlæggerne i Musikforlæggerforeningen og revytekstforfatterne i DPA, som dengang hed Danske Revytekstforfattere. De ville have en aftale med det dengang helt nye Danmarks Radio. På den måde blev Koda et forretningsmæssigt vedhæng til de to foreninger, og medlemskredsen var den samme. Det var derfor naturligt, at de forskellige komponistforeninger, hvor DKF og DJBFA kom med senere, og forlæggerne så sig selv som ejerforeningerne i Koda – det var historisk deres forretning.

Men meget har forandret sig. I 1960 havde Koda kun 600 medlemmer, i dag er medlemstallet 45.000. Og med en stærk forretning og medlemsforening rundt om Koda, har det været på tide at få foretaget en række ændringer i strukturen, så en større kreds af stemmeberettigede medlemmer end hidtil kan få indflydelse.

I april 2016 trådte den nye lov om kollektiv forvaltning i kraft, som vi har arbejdet hen imod i nogle år. Så når vi den 27. april 2017 holder den første generalforsamling efter de nye vedtægter, er det kulminationen af en langvarig forandringsproces, og med udgangspunkt i et sæt nye retningslinjer, som vi fra bestyrelsens side har arbejdet på længe, og som i høj grad også prægede dagsordenen i året, der gik: De fire rettighedshaverforeninger beholder en mindretalsindflydelse, men for første gang er fem ud af de i alt ni poster i bestyrelsen på direkte valg. Herudover skal medlemmerne på generalforsamlingen tage nogle vigtige beslutninger omkring fordeling af vederlag, anvendelse af de kulturelle midler, principper for Kodas investeringspolitik m.v. 

De ændringer, vi fik gennemført i 2016, skal være med til at sikre Koda som et fortsat tidssvarende og konkurrencedygtigt selskab og en demokratisk og attraktiv medlemsforening. For Kodas position i verden er forandret. De sidste ti år er konkurrencen på vores område blevet skærpet, og det er nu en realistisk mulighed for de største forlag og forvaltningsselskaber at trække deres repertoire ud af Koda. Allerede i dag er vi nede på at forvalte under 50% af rettighederne på det digitale område.

Så hvis Koda også i fremtiden skal være den bedste forhandlingspartner for kunder, ophavsfolk og forlæggere, skal Koda i alle sammenhænge være og fremstå effektive, transparente og professionelle. 

Det betyder blandt andet, at der altid skal være en klar sammenhæng mellem det sted, musikken bliver brugt og de penge, man tjener. Og at Koda ikke, qua sin fordelingspolitik, søger at kompensere for det faktum, at de mest populære, dem der spilles mest, tjener mest, og ad den vej kommer til at favorisere en gruppe medlemmer frem for en anden. 

Derfor er det afgørende, at vi stadig har de kulturelle midler, der som støttesystem på tværs af alle genrer kan virke til gavn for både de succesfulde og den musik der skabes uden for mainstreamområdet. Med de ændringer, der blev banet vejen for i 2016, bliver det muligt for alle medlemmer at søge om støtte fra de kulturelle midler på tværs af de fire foreninger, der fortsat administrerer midlerne. Dermed bliver også de fagligheder, som foreningerne hver for sig repræsenterer, ekstra vigtige i den faglige vurdering af de enkelte projekters potentiale og behov. Tilsammen favner foreningerne hele spektret fra kunst til kommerciel og alt derimellem, og det er vigtigt.

Koda er et lille selskab, men har et ry som et af verdens bedste forvaltningsselskaber. Det er vigtigt, når vi skal samarbejde med omverdenen om at skabe de bedste aftaler for alle. Derfor har det også været vigtigt, at Koda er helt fremme med implementeringen af den nye lov og direktivet fra EU. Kun på den måde kan vi kæmpe for at få de andre forvaltningsselskaber til at være åbne og transparente og ad den vej sikre en troværdig afregning til danske rettighedshavere. Det er også vigtigt, når vi i EU argumenterer for, at alle der tjener penge på digital distribution af indhold skal lovmæssigt forpligtes til at licensere musikken, så digital distribution ikke bliver musikkens undergang, men bare en række nye salgssteder. Vores oplevelse er, at der - også fra politisk hold - bliver lyttet til vores argumenter.  

Med de nye demokratiske forandringer i Kodas medlemsforening og med den kæmpe indsats som Kodas administration har gjort de sidste år, kigger vi frem mod nye 90 år med et stærkt forvaltningsselskab i Danmark.

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 


Kodas bestyrelse

Øverst fra venstre: Jacob Morild - DPA, Niels Mosumgaard (formand) - DPA, Niels Marthinsen - DKF og Ole Dreyer Wogensen - Musikforlæggerne.

Nederst fra venstre: Peter Littauer - Musikforlæggerne, Jens Visby - Medarbejderrepræsentant, Tine Birger Christensen - Musikforlæggerne, Susi Hyldgaard - DJBFA, Morten Alfred Høirup - DJBFA og Bent Sørensen  (næstformand) - DKF.

 

 

De ændringer, vi fik gennemført i 2016, skal være med til at sikre Koda som et fortsat tidssvarende og konkurrencedygtigt selskab

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

Udvikling over 10 år

Antal medlemmer

Medlemmer i tusinder

Udvikling over 10 år

Antal værker i Kodas database

Værker i millioner