Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas kulturelle midler 2016

I 2016 blev musiklivet støttet med 69,4 millioner kroner gennem Kodas kulturelle midler. Støtten spænder over alt fra produktionsstøtte og legater til PR og politisk arbejde, der skal forbedre rammerne for Kodas forretning og sikre vilkårene for et stærkt og mangfoldigt internationalt musikliv.

Hvert år afsættes op til 10 procent af Kodas nettoindtægter til kulturelle formål i form af de kulturelle midler. De kulturelle midler bliver fordelt på en lang række af aktiviteter med det overordnede mål dels at stimulere og understøtte musikalsk udvikling og produktion, dels via en politisk indsats at forbedre og styrke forretningens rammevilkår.

Hvad enten det drejer sig om arbejdslegater, produktionsstøtte til udvikling af ny musik eller afholdelse af sangskriver camps på tværs af landegrænser, bidrager de kulturelle midler til, at en vis del af indtægterne hvert år geninvesteres bredt i et fortsat stærkt og mangfoldigt musikliv.

Som det fremgår af diagrammet til højre herfor, blev der anvendt 69,4 millioner kroner til kulturelle midler i 2016. Midlerne fordeles i syv puljer mellem Koda, DKF, DJBFA, DPA, Musikforlæggerne, samt to politiske samarbejdspuljer med henholdsvis de tre komponistforeninger og alle fire foreninger.

I det følgende er anvendelsen af Kodas kulturelle midler 2016 yderligere beskrevet.

Koda

Koda, som også faciliterer Grønland og Færøerne, har anvendt 11,3 millioner kroner, svarende til 16,2 procent af den samlede anvendelse af de kulturelle midler.

Koda anvender de kulturelle midler til dels at tydeliggøre forretningen Koda overfor omverdenen og som en del af arbejdet omkring de politiske rammevilkår. Frem til 1. januar 2017 stod Koda også for den pulje, som kunne søges af de Koda-medlemmer, som ikke samtidig var medlemmer af en af de fire foreninger. Dette beløb var 3,9 millioner kroner, hvor der er givet 232 uddelinger.

Koda anvendte administration for 149.000 kroner, svarende til 1,3 procent af Kodas samlede anvendelse.

DJBFA

DJBFA anvendte 35,4 procent, svarende til 24,5 millioner kroner Foreningen uddelte arbejdslegater og rejselegater, samt målrettede arbejdsophold for 9,3 millioner kroner, svarende til 632 uddelinger. Derudover blev over 265 komponister tildelt arbejdsophold i DJBFAs refugier for 2,5 millioner kroner. DJBFA har afholdt netværksmøder, kurser og fagsparring for 0,9 millioner kroner, samt 1,8 millioner kroner på udgivelseslegater, svarende til 194 legater. 1,7 millioner kroner gik til turnéstøtte, festivaler og projekter, blandt andet 80 udlandsturnéer, 28 festivaler og 24 innovative projekter.

Foreningen anvendte 5,3 millioner kroner på kulturpolitisk arbejde med blandt andet to fokusområder: Musik og Sundhed, samt Public Service. Til DJBFAs hædersprisfest uddeltes for 110.000 kr. hæderslegater. DJBFA har ført og vundet en stor principiel sag vedrørende forlagsforpligtelser, hvilket har kostet 163.000 kroner.

DJBFA anvendte administration for 2,7 millioner kroner, svarende til 11,2 procent af DJBFAs samlede anvendelse.

DAKS

DAKS (samarbejdet mellem DKF, DJBFA og DPA) anvendte 2,1 procent svarende til 1,5 millioner kroner, og fortsatte det fælles EU-arbejde med repræsentation i ECSA og møder i Bruxelles. Samarbejdet havde en repræsentant i projektgruppen for den nationale indsats for musikområdet på folkebiblioteker, og fællesprojektet MB2020 blev afsluttet. DAKS drev også Jurakontoret, hvor medlemmerne kan få hjælp til kontrakter og få gode råd og vejledning.

DAKS anvendte administration for 111.000 kroner, svarende til 7,4 procent af DAKSs samlede anvendelse.

Fællespulje

Samarbejdet mellem de fire foreninger anvendte 1,1 procent, svarende til 0,8 millioner kroner og støttede brancheorganisationen for filmkomponister BFM og den store undersøgelse på det elektroniske felt som STRØM. Initiativet til synlighedsindsatsen for komponister, sangskrivere og musikforlag blev sat i gang i samarbejde med konsulenthuset Advice. Der var indvielse af det store Lydkunstværk i Kodas foyer, som Musikforlæggerne, DJBFA, DPA og DKF tog initiativ til, da Koda og foreningerne flyttede til Lautrupsgade i 2014. Endelig er de fire foreninger en del af Ophavsret.dk, hvor den politiske indsats i fællesskab med blandt andre bogforlæggere, journalister, billedkunstnere, forfattere har sin base.

Fællespuljen anvendte administration for 42.000 kroner svarende til 7,4 procent af fællespuljens samlede anvendelse.

DKF

DKF anvendte 15,0 procent svarende til 10,4 millioner kroner Foreningen anvendte 2,1 millioner kroner via komponistmidlerne til skabelse af ny musik i form af arbejdslegater og arbejdsophold i foreningens legatboliger. 2,9 millioner kroner til produktion og formidling via Produktionspuljen i form af støtte til festivaler, ensembler og musik- og kulturorganisationer fra ind- og udland. Foreningen anvendte 330.000 kroner på netværksarbejde. Foreningen havde i 2016 pædagogisk udviklingsarbejde som sit vigtigste indsatsområde blandt andet med udvikling af to nye undervisningsmaterialer til folkeskolen, seks komponistworkshops, fire efteruddannelseskurser for musiklærere og folkeskolemusiklærere, mentorforløb samt seminar om køn og musikuddannelse for i alt 455.000 kroner. Endvidere anvendte foreningen 80.000 kroner på internationalt musikpolitisk arbejde. Foreningen anvendte 0,5 millioner kroner på strategisk kommunikation.

DKF anvendte administration for 1,4 millioner kroner, svarende til 13,4 procent af DKFs samlede anvendelse.

DPA

DPA anvendte 20,9 procent, svarende til 14,5 millioner kroner Foreningen tildelte 7,5 millioner kroner, svarende til 505 legater i form af projektlegater, studie-, rejse- og akut eksportlegater. Desuden kursuslegater på 120.430 kroner. I alt udgjorde de direkte legater 7,6 millioner kroner som svarer til 52,6 procent af DPAs anvendelse. De resterende 47,4 procent af DPAs samlede anvendelse gik til uddeling, støtte, politisk arbejde og administration. 240 komponister blev tildelt arbejdsophold i DPA’s arbejdsboliger svarende til 1 millioner kroner.

I 2016 lejede foreningen et hus i Los Angeles målrettet kommercielle sangskrivere med arbejdsprojekter med etableringsomkostninger, lejeudgifter og drift for 240.999 kroner. Foreningen udbød faglige tilbud for 1,7 millioner kroner, f.eks.: Airplay Camp, Børnemusikseminar, Elektroniske Netværksmøder, Nashville Masterclass & Writing Camp, Producerkonkurrence. Foreningen uddelte ekstern støtte til 34 projekter i dansk musikliv, svarende til 1,2 millioner kroner. I alt støtte til andre aktiviteter i dansk musikliv for 2,9 millioner kroner. Foreningen anvendte 1 millioner kroner på politisk arbejde til gavn for sangskrivere, producere, komponister og tekstforfatteren med særligt fokus på det populære og kommercielle felt.

DPA anvendte administration for 1,5 millioner kroner svarende til 10,4 procent af DPAs samlede anvendelse.

Musikforlæggerne

Musikforlæggende anvendte 9,3 procent, svarende til 6,4 millioner kroner. Der blev givet 25.000 kr. i juridisk bistand til én enkelt særlig principiel sag. For at øge viden og forståelse for såvel autorer som musikforlæggeres arbejde, støttedes Carl Prisen med 0,6 millioner kroner. Musikforlæggerne støttede med sin andel af de kulturelle midler primært ophavsmænds værker, der er på en aftale hos medlemsforlagene, således at disse kan blive mangfoldiggjort og sikres en større udbredelse. 60 projekter fik støtte til PR virksomhed på i alt 1 millioner kroner. Der blev uddelt i alt 240.000 kroner fordelt på fem projekter til kursusvirksomhed relevant for musikforlagsarbejdet. Koncertvirksomhed blev støttet med 67.000 kr. til fem projekter. Til rejser, studie- og arbejdslegater, for eksempel til rejser til co-writes eller andre sangskriverophold i udlandet, deltagelse i messer og seminarer, blev der uddelt i alt 0,8 millioner kroner til 48 projekter. Til produktion af noder uddeltes der 449.000 kroner til 35 udgivelser. I alt 113 udgivelser (digitale som fysisk), fik i alt 2 millioner kroner til produktion, indspilning og udgivelse. En mere udførlig liste over uddelingerne kan ses på foreningens hjemmeside.

Musikforlæggerne anvendte administration for 1,3 millioner kroner svarende til 20 procent af Musikforlæggernes
samlede anvendelse.

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 

Andendelse af 69,4 millioner kroner

Kodas kulturelle midler 2016