De fem nyvalgte medlemmer til Kodas bestyrelse

Fem nye medlemmer valgt til Kodas bestyrelse

Det første direkte valg til Kodas bestyrelsen nogensinde er overstået. Fem medlemmer er blevet valgt – to musikforlæggere og tre autorer. Heriblandt tre helt nye medlemmer.

Den helt store trækplaster ved Kodas generalforsamling 2017, som i denne anledning var rykket til Dronningesalen i Den Sorte Diamant, var det direkte valg af fem medlemmer til Kodas bestyrelsen. Det var første gang i Kodas historie, at bestyrelsen skulle sammensættes på denne måde, og forsamlingen skulle vælge to musikforlæggere og tre autormedlemmer.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Musikforlæggerne valgte Peter Littauer og Søren Winding til at repræsentere dem i den nye bestyrelse, mens Loui Törnqvist blev valgt som suppleant. Hos autormedlemmerne skulle man i gennem to runder, før man fandt frem til de nye bestyrelsesmedlemmer, og ud af 16 opstillede kandidater valgte forsamlingen Frans Bak, Niels Rønsholdt og Niels Marthinsen til de tre pladser i bestyrelsen – de to autorsuppleanter blev Jørgen Thorup og Trinelise Væring.

Den samlede bestyrelse består nu af:

  • Niels Mosumgaard (formand)
  • Bent Sørensen (næstformand)
  • Ole Dreyer
  • Susi Hyldgaard
  • Peter Littauer (genvalgt)
  • Søren Winding (nyt medlem)
  • Frans Bak (nyt medlem)
  • Niels Rønsholdt (nyt medlem)
  • Niels Marthinsen (genvalgt)

 

Læs Kodas årsberetning 2016

 

En længere referat fra generalforsamling vil kunne læses på koda.dk en af de kommende dage.

LÆS DE NYVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMERS MOTIVATIONER

 

MUSIKFORLÆGGERE

Peter Littauer (genvalgt)

Søren Winding (nyt medlem)

 

AUTORER

Frans Bak (nyt medlem)

Niels Rønsholdt (nyt medlem)

Niels Marthinsen (genvalgt)