Gennemsigtighedsrapport og årsregnskab

Kodas gennemsigtighedsrapport 2016 er den første i Kodas historie. Gennemsigtighedsrapporten stiller de oplysninger til rådighed, som den nye ’Lov om kollektiv forvaltning’, der blev vedtaget i 2016, kræver.

Rapporten indledes af beretninger om årets vigtigste begivenheder og resultater fra henholdsvis Kodas bestyrelsesformand Niels Mosumgaard og Kodas direktør Anders Lassen. Herefter følger to afsnit, der indeholder opgørelser over, hvordan Kodas indtægter for brug af musik i det offentlige rum fordeles blandt rettighedshavere i ind- og udland. Kodas anvendelse af kulturelle midler er opgjort og beskrevet i rapportens femte afsnit. Afsnit seks og syv giver dels en beskrivelse af, hvornår Koda kan afvise at licensere et musikværk dels en kort beskrivelse af Kodas juridiske struktur og de enheder, Koda er en del af. Endelig indeholder rapportens sidste afsnit Kodas årsregnskab 2016.

 

Hent Kodas gennemsigtighedsrapport 2016

Gennemsigtighedsrapporten indholder Kodas årsregnskab, men årsregnskabet kan også hentes som selvstændigt dokument her.