Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Medlemskab

Indmeldelse i Koda  

Indmeldelse i Koda foregår ved at udfylde en medlemserklæring for musikforlag. Dette gøres online.

Det koster 3500 DKK for et musikforlag at blive medlem. Beløbet er et engangsbeløb, som betales ved indmeldelsen. I modtager herefter en kvittering for indmeldelsen og har 14 dages fortrydelsesret fra indmeldelsesdatoen. 

Husk at læse  

 

Samtidigt medlemskab af NCB 

Medlemskab af Koda er samtidig medlemskab af NCB. Koda forvalter rettighederne til offentlig fremførelse af musikværker, og NCB forvalter indspilningsrettighederne (de mekaniske rettigheder). Læs mere om NCB i afsnittet Forvaltningsselskaber i Danmark. 

 

Rettighedskategorier 

Ved indmeldelsen overdrager man som udgangspunkt Koda eneforvaltningen af retten til offentlig fremførelse af sine værker, samt eneforvaltningen af samtlige lydfæstningsrettigheder. Et medlem kan dog begrænse sin bemyndigelse til Koda, så Kodas forvaltning kun omfatter visse kategorier af
rettigheder.

Koda opererer med følgende kategorier af rettigheder:  

  1. Almindelig offentlig fremførelse 
  2. Broadcast 
  3. Online (undtagen broadcast) 
  4. Fono-mekanisk
  5. AV-mekanisk 
  6. Synkronisering
  7. Grafiske rettigheder til online-brug
    (on demand-tilrådighedsstillelse)

For langt de fleste af Kodas medlemmer vil det dog ikke være relevant at trække kategorier ud af Kodas forvaltning, for selv at forvalte rettighederneHvis man trækker en kategori, repræsenterer Koda ikke længere repertoiret for den kategori af rettigheder – det gælder alle værker, hvor den kategori er relevant. Koda vil således ikke længere sørge for, at medlemmet får betaling for brugen af den opfattede musik, og vil heller ikke kunne hjælpe i sager om fx manglende afregning. 

Rettighedskategorierne står nærmere beskrevet i forvaltningsaftalen, som er en integreret del af medlemserklæringen. Hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at trække en rettighedskategori ud af Kodas forvaltning, og hvorvidt det er hensigtsmæssigt, kan man læse mere om under Fuldstændig selvforvaltning af kategorier. 

 

Medlemskab forudsætter forlagsvirksomhed 

For at blive medlem af Koda skal et musikforlag opfylde kriteriet for at drive musikforlagsvirksomhed. Det vil sige musikforlaget skal arbejde for udbredelsen af de værker, som forlaget og ophavspersonen har indgået forlagsaftale om.  

Brancheforeningen Musikforlæggerne i Danmark, i daglig tale Musikforlæggerne, har medvirket til at udarbejde to sæt Code of Conduct, som kan være til hjælp i denne forbindelse (læs mere i afsnittet om Musikforlæggerne og Code of Conduct). 

 

Direkte eller splitmedlemskab 

Det er muligt at have et delt medlemskab mellem to eller flere forvaltningsselskaber. Det ene selskab kan forvalte forlagets rettigheder for et afgrænset territorium, mens det andet selskab tager sig af resten af verden. Hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at opsplitte forvaltningen af rettigheder, kan man få oplyst ved at kontakte [email protected]. 

 

Tilbage                                                                                             Næste side