Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Opdateringer i forlagshåndbogen

Opdatering 23-3-2023
  • I kapitlet Forlagsmedlemskab -> under Medlemskab, er teksten om Rettighedskategorier opdateret med den syvende kategori: Grafiske rettigheder til online-brug (on demand-tilrådighedsstillelse).
  • Linket til Kodas aftale om forvaltning af rettigheder er opdateret til 2023 versionen, hvor eksempelvis ord som ophavsmand er erstattet af ophavsperson.
Opdatering 25-1-2023
  • I kapitlet Udbetalinger -> under Forskud, er formuleringen i afsnittet om "Forskud fra subforlag" blevet præciseret. Den tilrettede tekst lyder: "Det kan aftales, at et subforlag i et andet land må indkassere hele ophavspersonens andel af et værks mekaniske indtægter. Dette er muligt, hvis subforlaget har betalt originalforlaget et forskud, og ophavspersonen har fået del i dette forskud. Ophavspersonen skal skrive under på, at han/hun er indforstået med dette."
  • I kapitlet Selvbetjening --> Om adgang til ICE værkdatabasen: Det er ikke længere nødvendigt at oplyse en IP adresse, for at få adgang til ICE værkdatabasen. Alle vil automatisk få en VPN adgang. Derfor er "IP adresse" slettet under de oplysninger, vi behøver, for at kunne bestille en forlagsadgang til ICE værkdatabasen.
Opdatering 20-12-2022
  • Betegnelsen ophavsmand (i alle dens afskygninger) er blevet erstattet af den kønsneutrale betegnelse ophavsperson (i alle dens afskygninger).