Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Internationalt

Kodas samarbejde med udlandet

Koda sender afregning for udenlandske værker videre til de udenlandske forvaltningsselskaber, som dernæst videreafregner til deres medlemmer. Ligeså modtager Koda afregning fra de udenlandske forvaltningsselskaber, når danske værker er blevet spillet i udlandet, og videreafregner til vores medlemmer 

Koda arbejder målrettet og kontinuerligt for at sikre en korrekt udbetaling fra udlandet. Vi indsamler oplysninger om fremførelser i udlandet og sammenholder fremførelserne med indkomne beløb for at afklare, om de udenlandske ophavsretsselskaber udbetaler korrekt af egen drift. Vi er løbende i tæt kontakt med ophavsretsselskaberne i udlandet, og arbejder aktivt på at afdække deres fordelingsregler, praksis og eventuelle fejl og mangler. 

 

I det følgende kan du danne dig et overblik over, hvilke lande Koda har gensidighedsaftaler med, hvordan penge flowet forløber, og hvilke internationale organisationer vi i øvrigt samarbejder med.  

Udlandsmatrix (verdenskort)

Gensidighedsaftaler

Koda og NCB’s internationale medlemskaber

Musikforlæggeres internationale organisationer