Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Gensidighedsaftaler

Koda har gensidighedsaftaler med langt de fleste udenlandske forvaltningsselskaber. Disse aftaler giver det udenlandske selskab mandat til at licensere Koda-repræsenteret repertoire inden for deres respektive territorium, og omvendt.

Gensidighedsaftalerne formaliserer og regulerer dette samarbejde og giver søsterselskabet lov til at anvende egne tariffer samt fordelingsregler og –politikker i forbindelse med opkrævning og afregning af de Koda-repræsenterede fremførelser. Gensidighedsaftalerne fastslår også, at man som selskab skal behandle andre ophavsretsselskabers medlemmer på samme vilkår som ens egne medlemmer. Dette netop for at gøre det overflødigt at melde sig ind i flere ophavsretsselskaber.

Som medlem af Koda bliver ens fremførelser i fx USA behandlet efter de samme regler og tariffer, som de amerikanske ophavsretsselskaber anvender overfor deres egne medlemmer. Man modtager således samme beløb, hvis ens musik bliver spillet i USA, uanset om man er medlem af Koda eller af et amerikansk ophavsretsselskab, fx ASCAP eller BMI. 

Videreafregning til Koda

De indtægter, som de udenlandske selskaber opkræver for brug af Koda-medlemmers værker, bliver videreafregnet til Koda, som efterfølgende er ansvarlig for den videre udbetaling. De udenlandske forvaltningsselskaber leverer data, som indeholder beløb samt tilstrækkelige oplysninger om værk og fremførelse til, at Koda kan identificere værkerne og udbetale til egne medlemmer.  

Share control

Ovenstående betyder, at Koda modtager de værkfordelinger, der ligger til grund for den udenlandske afregning. Disse fordelinger bliver inden hver afregning tjekket efter for at kontrollere om de stemmer overens med fordelingerne i Kodas værksystem. Denne proces kalder vi ‘share control’. 

Udbetaling fra udlandet

Indtægter fra udlandet udbetales så vidt muligt i den først kommende udbetaling, efter de er modtaget og behandlet. De udbetalte fremførelsesperioder er afhængige af det udenlandske forvaltningsselskabs udbetalingsterminer på de forskellige områder. 

Du kan læse meget mere om hvilke lande, Koda modtager afregning fra her. 

 

Lande uden gensidighedsaftale

De lande, vi ikke har aftaler med, ligger hovedsageligt i Mellemøsten, Central- og Sydøstasien, hvor der endnu ikke er etableret ophavsretsselskaber. 

Hvis ens musik bliver spillet i et land, hvor Koda ikke har nogen gensidighedsaftale, modtager man ingen penge, da der ikke bliver opkrævet for brugen af musikken. 

 

Forrige side                                                                                 Næste side