Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Troels Abrahamsen fra DJBFA's produktionspuljeudvalg giver sine råd til ansøgninger om Kodas kulturelle midler.

Medlemsmøde - hvem kan søge de kulturelle midler og hvordan?

Det er i år blevet muligt for alle Kodas medlemmer at søge kulturelle midler i samtlige af de fire medlemsforeningers puljer. Derfor havde Koda og de fire foreninger inviteret til medlemsmøde om, hvad Kodas medlemmer kan søge støtte til og hvordan.

Da Koda i slutningen af 2016 vedtog et sæt nye vedtægter, indebar det samtidig ændringerne i den måde, som medlemmerne kan søge støtte på gennem Kodas kulturelle midler. Hvor man tidligere skulle være medlem af en de fire medlemsforeninger - DJBFA, DPA, DKF eller Musikforlæggerne – for at kunne søge støtte i de respektive foreninger, kan alle Kodas medlemmer i dag søge støtte til sine projekter i samtlige foreninger. Det kræver altså i dag kun et medlemskab hos Koda for at kunne søge støttemidler i de kulturelle midlers puljer.

 

Det er midler, der (...) skal bidrage til at skabe ny dansk musik - Niels Mosumgaard

 

En ting har dog ikke ændret sig; Det er stadig de fire foreninger og deres respektive udvalg, som administrerer og uddeler de kulturelle midler. Dette blev vedtaget ved generalforsamlingerne i 2016, hvor der var enighed om, at foreninger grundet deres erfaringer og mangfoldige medlemskredse har de bedste forudsætninger for at fordele midlerne. Denne nye situation for Kodas medlemmer var i torsdags omdrejningspunktet for et medlemsmøde, hvor de nye retningslinjer for de kulturelle midler blev gennemgået.

Forskellige pulje til forskellige projekter

Medlemsmødet blevet skudt i gang med en introduktion fra bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard, hvor han overordnede gennemgik de nye retningslinjer, og beskrev baggrunden for de nye regler og de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig.

”Vi har i Kodas bestyrelse udarbejdet et regulativ, hvor vi præciserer, at i Koda-sammenhæng er de kulturelle midler Kodas kulturelle diversitet. Det er med andre ord midler, der på tværs af alle musikalske genre skal bidrage til at skabe ny dansk musik og synliggøre den,” lød det blandt andet fra Niels Mosumgaard.

Herefter blev scenen overdraget til de fire medlemsforeninger, som fortalte om, hvilke puljer og legater de administrerer, og om hvilke projekter de hver især støtter. Kort sagt har de fire foreninger forskellige profiler og kompetencer, og derfor også forskellige retningslinjer, som de vurderer ansøgningerne ud fra, samt forskellige puljer og legater, de uddeler. (Find foreningernes oplæg og læs mere om deres støttemuligheder nederst på denne side, red).

Gode råd til ansøgerne

Foreningernes oplæg afledte en række opfølgende spørgsmål fra forsamlingen. Spørgsmål, som i overvejende grad gik på, hvilke puljer deres specifikke projekter passede til, og hvad de forskellige udvalg ligger vægt på, når de vurderer ansøgningerne.

I forhold til spørgsmålet om hvilken pulje eller legat, man skal søge til sit projekt, var det gennemgående råd, at man indledningsvis satte sig ned og formulerede, hvad ens projekt handler om, og hvilken del af projektet, man har behov for støtte til. På den baggrund vil det nemlig være nemmere som ansøger at orientere sig på de forskellige foreningers hjemmeside, når man skal finde ud af hvilken pulje eller legat, der passer bedst til ens projekt.

Foreningernes repræsentanter havde til gengæld ikke noget entydigt svar på, hvad  udvalgene ligger vægt på i de enkelte ansøgninger, da de puljer og legater, de administrerer, er meget forskellige. Helt overordnede kunne repræsentanterne dog sige, at de kigger på samtlige dele af ansøgningerne (for eksempel budget, projektbeskrivelse og lydfiler), og på den baggrund vurderer ansøgningerne. Det er med andre ord vigtig, at man prioriterer og gennemarbejder alle dele af sin ansøgning.

BLIV KLOGERE PÅ DE FORSKELLIGE PULJER OG STØTTEMULIGHEDER

 

DKF

  • Læs mere om DKF's støttemuligheder her
  • Find DKF's oplæg her

DPA

  • Læs mere om DPA's støttemuligheder her
  • Find DPA's oplæg her

Musikforlæggerne

  • Læs mere om Musikforlæggernes støttemuligheder her
  • Find Musikforlæggernes oplæg her

DJBFA

  • Læs mere om DJBFA's støttemuligheder her
  • Find DJBFA's oplæg her

 

Gense hele arrangementet her

Læs det vedtaget regulativ for anvendelsen af de kulturelle midler her