Endeligt forslag til Kodas nye vedtægter

Du kan nu læse bestyrelsens endelige forslag til Kodas nye vedtægter, som skal til afstemning på de kommende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes den 21. november og 8. december.

De seneste måneder har Koda afholdt to medlemsmøder, hvor bestyrelsens udkast til nye vedtægter er blevet præsenteret og diskuteret. På baggrund af de mange forslag og kommentarer har Kodas bestyrelse nu sammenfattet et endeligt forslag til de nye vedtægter, som skal til afstemning ved de to kommende generalforsamlinger.

Se det endelige forslag til Kodas nye vedtægter her.

Sammenlign vedtægtsforslaget med nuværende vedtægter

Du kan sammenligne bestyrelsens endelige forslag til nye vedtægter med Kodas nuværende vedtægter fra oktober 2012 i dette dokument.

Ændringer efter medlemsmøder

De væsentligste ændringer som er kommet til på baggrund af medlemmernes input på de to medlemsmøder, er:

  • at de indtægtsvægtede stemmer nu kun anvendes i silo-afstemningerne. Det vil i praksis sige ved forlæggernes valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer (§ 16, stk. 1).
  • at man ikke går videre med det tidligere forslag om at have en på forhånd fastlagt vægtning af stemmerne mellem forlag og autorer (§ 16, stk. 1 i det første forslag til de nye vedtægter).
  • at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er reduceret fra tre til to år (§ 7, stk. 4).
  • at den generelle politik for fradrag er præciseret (§ 18, stk. 2).

 

Koda indkalder til de ekstraordinære generalforsamlinger i næste uge. 

Læs mere om medlemsmøde 1

Læs mere om medlemsmøde 2

21. november (kl. 16-19) - Ekstraordinær generalforsamling

8. december (kl. 16-19) - Anden ekstraordinære generalforsamling