Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Fremtiden for Kodas kulturelle midler blev diskuteret på dagens medlemsmøde med bestyrelsen.
Foto: Thue Iversen

Medlemsmøde 2: De kulturelle midler til debat

I mandags afholdt Kodas bestyrelse det sidste af to medlemsmøder om bestyrelsens udkast til Kodas nye vedtægter. De fremmødte medlemmer bød aftenen igennem ind med masser af spørgsmål, forslag og debatter hovedsageligt om forholdet mellem bestyrelsen og generalforsamlingens mandat til at træffe beslutninger i forbindelse med de kulturelle midler.

I anledning af at Koda snart skal have nye vedtægter, har bestyrelsen i løbet af det seneste måneds tid inviteret samtlige medlemmer af Koda til to møder. Her har bestyrelsen præsenteret deres forslag til vedtægtsændringerne, og alle de fremmødte medlemmer har haft mulighed for at kunne byde ind med deres kommentarer og forslag.

Mandag blev det andet og sidste møde afholdt, og her var det de dele af vedtægterne, som omhandler de kulturelle midler, foreningernes roller samt den kulturelle og det forretningsmæssige grundlag for anvendelse og fordeling mellem foreningerne, der var til debat.

 

Video: Hør Niels Mosumgaards kommentar til dagens møde

Godkendelse fra Kulturministeriet

Aftenen begyndte med, at bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard, kunne fortælle, at Kulturministeriet nu officielt havde godkendt bestyrelsens udkast til de nye vedtægter. Efterfølgende resumerede han kort hovedpointer op fra det forrige medlemsmøde, hvor det i høj grad var stemmevægtningen mellem forlag og autorer, som fyldte en del blandt de fremmødte.

I den forbindelse kunne Niels Mosumgaard fortælle, at bestyrelsen har taget medlemmernes kommentarer fra det første møde til sig, og at de derfor er ved at udarbejde et nyt forslag til stemmevægtning. Forslaget bliver offentliggjort sammen med det reviderede udkast til Kodas nye vedtægter den 28. oktober.

Inden selve gennemgangen at vedtægtsændringer bød Niels Mosumgaard Kodas advokat, Erik Nyborg, velkommen, som kort satte den juridiske ramme for diskussionen om de kulturelle midler. En ramme, som kort sagt går på, at man ifølge det nye EU-direktiv ikke må diskriminere rettighedshaverne, hvorfor alle rettighedshavere fremover skal have mulighed for at søge samtlige kulturelle midler, uanset hvilken forening eller organisation der fordeler midlerne.

Bestyrelsens forslag

Efter introduktionen gennemgik Niels Mosumgaard punkt for punkt de dele af bestyrelsens udkast til de nye vedtægter, som omhandler de kulturelle midler, og som var omdrejningspunktet for dagens møde.

Kort sagt går bestyrelsens forslag til de nye vedtægter på, at de kulturelle midler forsat skal udgøre 10 procent af nettoindtægten og uddeles i fællesskab mellem de fire foreninger og Koda. Hvor stor et beløb af de samlede kulturelle midler, som hh Koda og de forskellige foreninger hver især skal fordele, vil blive bestemt af medlemmerne på Kodas årlige generalforsamling. Samtidig vil det på de årlige generalforsamlinger også blive fastlagt hvilke områder, som midlerne skal fordeles til. Og netop forholdet mellem, hvad bestyrelsen og generalforsamlingen hver især har mandat til at beslutte i forbindelse med de kulturelle midler, var et af aftenens store samtaleemner,

Det komplette forslag til de nye vedtægter kan du finde her

 

Spørgsmål og svar om forholdet mellem bestyrelsen og generalforsamling
 • Spørgsmål: Hvordan fordeles de kulturelle midler på henholdsvis generalforsamlingen og hos bestyrelsen?
  Svar: På generalforsamlingen bliver det besluttet, hvor stor et beløb, der skal gå til henholdsvis Koda og til foreningerne. Herefter beslutter foreninger, hvordan deres andel skal fordeles mellem de enkelte foreninger

 • Spørgsmål: Hvor stort et beløb af de samlede kulturelle midler, som henholdsvis Koda og de forskellige foreninger hver især skal fordele, vil blive bestemt af medlemmerne på Kodas årlige generalforsamling
  Svar: På generalforsamling vil den overordnede politik for fordeling vedtages. For eksempel at x procent skal gå til legater, x procent til administration og x procent til politisk arbejde. Den konkrete anvendelse vil herefter blive vedtaget af bestyrelserne. 
Spørgsmål og svar om udfordringer i forbindelse med antallet af ansøgere

Som tidligere nævnt vil de nye regler betyde, at alle medlemmer af Koda fremover vil have mulighed for at søge de kulturelle midler hos alle foreningerne. I den forbindelse var nogle af de fremmødte medlemmer bekymret over, at det vil medføre en strøm af ansøgninger, hvilket vil kræve en øget administration.

 • Spørgsmål: Kan man opstille nogen kriterier op for, hvem der kan ansøge, så man eventuelt kan begrænse den potentielle strøm af ansøgninger til de kulturelle midler?
  Svar: Nej. Det vil ikke være muligt, da man så ville diskriminere nogle rettighedshavere, hvilket det nye EU-direktiv ikke tillader. Vi må derfor afvente og se hvor mange ekstra ansøgninger, der vil komme, og herefter løbende optimere administrationsprocessen.

 • Spørgsmål: Kunne man forestille sig, at Koda ændrer i adgangskriterierne, så der blev færre medlemmer hos Koda?
  Svar: Ja, det er noget, som vi vil diskutere i bestyrelsen.
Andre spørgsmål og svar 
 • Spørgsmål: Kunne man forestille sig, at Koda vil sænke de 10 procent i fradrag til kulturelle midler for at være mere konkurrencedygtige ift. de udenlandske selskaber
  Svar: Bestyrelsens forslag går som udgangspunkt på, at de kulturelle midler forsat skal udgøre 10 procent af Kodas nettoindtægt.

 • Spørgsmål: Har man tænkt på, om uddelingen af de kulturelle midler skal lægge et helt andet sted end hos foreningerne?
  Svar: Ja, det er selvfølgelig en snak, vi haft. I bestyrelsen mener vi dog, at eftersom foreningerne netop har mange års erfaring og ekspertise med at fordele de forskellige midler, at det i dette stadie af processen vil være for risikabelt at oprette et helt nyt organ til at stå for fordelingen.

Forløb efter de to medlemsmøder

 • 11 - 12. oktober - Udkast til nye vedtægter revideres i henhold til input og diskussioner på de to medlemsmøder, og et revideret udkast sendes til Kulturministeriet til godkendelse.
 • 28. oktober - Revideret forslag til nye vedtægter uploades på koda.dk
 • 21. november (kl. 16-19) - Ekstraordinær generalforsamling
 • 8. december (kl. 16-19) - Anden ekstraordinære generalforsamling