Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas formand, Niels Mosumgaard indleder det første af to medlemsmøder om nye vedtægter.
Foto: Thue Iversen

Medlemsmøde 1: Stemmeret og valg af bestyrelse til debat

I mandags afholdte Kodas bestyrelse det første af to medlemsmøder om bestyrelsens udkast til Kodas nye vedtægter. De fremmødte medlemmer bød aftenen igennem ind med masser af spørgsmål, forslag og debatter hovedsageligt om kriterierne for medlemmernes stemmeret og valg af bestyrelse.

I anledning af at Koda snart skal have nye vedtægter, har bestyrelsen inviteret samtlige medlemmer af Koda til to møder. Her vil bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne blive præsenteret, og alle de fremmødte medlemmer vil kunne byde ind med deres kommentarer og forslag.

Mandag blev det første møde afholdt, og her var det de dele af vedtægterne, som omhandler stemmeret, valgbarhed, udpegning til bestyrelsen, forholdet mellem forlag og autorer, der var til debat.

Video: Hør Niels Mosumgaards kommentar til mandagens møde

 

 

Aftenen begyndte med, at bestyrelsesformand, Niels Mosumgarard, bød velkommen. Herefter satte han rammen for aftenens møde og forklarede, at årsagen til at Koda skal have nye vedtægter skyldes et nyt direktiv fra EU, som stiller krav til en mere moderne forvaltningsstruktur og større gennemsigtighed for alle interessenter.

Fokus på vægtning af stemmer

Efter introduktionen gennemgik Niels Mosumgaard punkt for punkt de dele af bestyrelsens udkast til de nye vedtægter, som var til debat ved mødet. Gennemgangen tog udgangspunkt i et dokument, som var produceret til lejligheden. I dokumentet er de nye vedtægtsforslag opstillet ved siden af de nuværende vedtægter, så man nemt kan få et overblik over ændringerne.

Se dokumentet med de nye vedtægtsforslag her

Af samtlige ændringer var det særligt artikel 16, som omhandler, hvordan de stemmeberettigede medlemmer vil få stemmeret på generalforsamlingen, der udmøntede sig i en række forslag og skabte debat. Kort sagt går forslaget i artikel 16 ud på, at autormedlemmerne vil få én stemme hver, mens forlagsmedlemmerne vil få fra én til fem stemmer alt efter, hvor stor en indtægt forlagsmedlemmet har.

Forslag og spørgsmål fra medlemmerne til artikel 16:

Forslag:

 • Kunne man ikke også indtjeningsvægte antallet af stemmer blandt autormedlemmer?
 • Hvis det kun er den ene part, som opnår flere stemmer i takt med størrelsen af deres indtjening, så rykker det balance – jeg syntes, at det skal være enten eller for begge medlemstyper.
 • Vil det ikke give mening at brede stemmeretten ud til alle medlemmer, så man på den måde kunne få de yngre medlemmer mere engageret?
 • Kunne man forestille sig, at forholdstallene for hvor mange stemmer, de forskellige medlemmer har, vægtes på baggrund af, hvor mange der dukker op til generalforsamlingerne?

Spørgsmål:

 • Spørgsmål: Hvorfor har forlagsmedlemmer vægtede stemmeantal?  
  • Svar fra Musikforlæggerne: Vi har ønsket, at det skulle være sådan, fordi i vores verden giver det mening, at jo større aktier, man har, desto mere indflydelse har man. Derudover skyldes det også, at vi er født mindretal.

På baggrund af de mange forslag om, hvordan de stemmeberettigede medlemmer skal have stemmeret på generalforsamlingen, besluttede bestyrelsen, at de ville bruge den kommende tid på at udregne nogle alternative modeller.

Andre forslag fra medlemmerne

Derudover var der løbende en række kommentarer og forslag til de resterende artikler fra udkastet til de nye vedtægter. Nedenfor er forslagene og de foreløbige svar fra bestyrelsens listet op.

I forbindelse med nogle af forslagene og spørgsmålene fremgår der ikke et svar, men forslagene og spørgsmålene er noteret, og bestyrelsen vil tage dem med sig i deres videre arbejde med vedtægterne.

Forslag i relation til artikel 3 (Denne artikel handler kort sagt om, hvor meget man som autor- og forlagsmedlem skal tjene for at opnå stemmeberettigelse til generalforsamlingen):

 • Forslag/spørgsmål: Når et medlem først har opnået stemmeberettigelse, varer denne stemmeberettigelse for evigt, eller ophører den i takt med ens indtjening mindskes – dette står der nemlig ikke noget om i vedtægterne?
  • Svar: Forslaget går på, at stemmeberettigelsen varer for evigt, men vi vil sørge for, at det bliver præciseret i vedtægterne.
 • Forslag: Beløbsstørrelsen for at have stemmeret burde være større end forslået.

Diverse forslag

 • Forslag: Der bør stilles større krav til indtjening, værksafspilning osv. hos de personer, som skal vælges til bestyrelsen.
 • Forslag: Der er ikke nogen fra foreningerne, som på forhånd skal have en fast plads i bestyrelsen.
 • Forslag: Det er ikke en god ide, at et forlagsmedlem kan blive formand.
 • Forslag: jeg savner en definition i vedtægterne af, hvad et forlag er. 
  • Svar fra bestyrelsen: Man kunne eventuelt i vedtægterne henvise til Musikforlæggernes definition af, hvad et forlag er.
 • Forslag: Som jeg læser udkastet, vil bestyrelsesmedlemmer, der vælges af foreninger, ikke formelt blive valgt på generalforsamlingen. Det syntes jeg skal ændres, så man fastholder, at generalforsamlingen er den øverste myndighed.

Diverse spørgsmål/kommentarer

 • Spørgsmål: Vil det være muligt for ny forening at få indflydelse (plads i bestyrelsen)?
  • Svar: Det er en udfordring, som bestyrelsens vil kigge på.
 • Spørgsmål: Kan man som medlem af en foreningerne stille op til en de bestyrelsesposter, som ikke vælges af foreningerne? 
  • Svar: Ja – det kan man godt
 • Spørgsmål: Er det nødvendigt med en 48 timers frist i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingerne.

Kodas bestyrelses takker for alle de fremmødtes engagement og ser frem til næste høringsrunde med medlemmerne den 10. oktober. Her vil emnerne til diskussionen være: Fordeling af de kulturelle midler, foreningernes roller, kulturel og forretningsmæssig grundlag for anvendelse og fordeling mellem foreningerne.