Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas lokaler var godt fyldt op til den første af to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der skulle stemmes om Kodas nye vedtægter.

Stor opbakning til Kodas nye vedtægter

I går blev den første af Kodas to ekstraordinære generalforsamlinger afholdt. Efter flere timer med gode diskussioner og debatter stemte 159 af de 161 fremmødte stemmeberettigede medlemmer for Kodas nye vedtægter.

Arbejdet med Kodas nye vedtægter er en proces, der efterhånden har været lang tid undervejs, og i går var dagen kommet, hvor vedtægterne skulle til første afstemning blandt Kodas stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsens udkast til de nye vedtægter blev med en enkelt ændring, som blev tilføjet ved gårsdagens møde, vedtaget med opbakning fra 159 af de 161 fremmødte medlemmer. Vedtægterne vil dog først endeligt blive vedtaget, hvis medlemmerne også vedtager dem ved den næste ekstraordinære generalforsamling den 8. december.

Ændringsforlag til debat

Inden vedtægerne blev vedtaget ved gårsdagens ekstraordinære generalforsamling, skulle Koda-medlemmernes ændringsforslag til bestyrelsens vedtægtsudkast dog præsenteres og diskuteres. Koda havde på forhånd modtaget to ændringsforslag fra Niels la Cour, som du kan læse her.

Ingen af disse to forslag mødte dog stor nok opbakning blandt de fremmødte medlemmer ved gårsdagens generalforsamling til at kunne blive indført i de nye vedtægter.

Derudover var der fire personer, som var mødt op med et ændringsforslag til vedtægterne. Efter lidt debat blandt medlemmer samt afklaring af bestyrelsens vedtægtsudkast, var det dog kun det ene ændringsforslag, som kom til afstemning.

Dette forslag gik ud på at ændre § 15, stk. 1, som siger, at adgang til generalforsamlingen forudsætter tilmelding på Kodas hjemmeside senest 48 timer før generalforsamlingens begyndelse. Ændringsforslaget gik på, at denne 48 timers adgangsbegrænsning alene skal gælde for fuldmagter, mens det stadig skal være muligt at møde fysisk op til generalforsamlingerne uden varsel. Dette ændringsforslag blev vedtaget og vil derfor blive skrevet ind i de endelige vedtægter.

Herefter blev der stemt om det endelige udkast til de nye vedtæger, der som nævnt fik opbakning fra 159 af de 161 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtægterne vil dog først endeligt blive vedtaget, hvis medlemmerne også vedtager dem ved den næste ekstraordinære generalforsamling den 8. december.

Baggrund: En mere moderne forvaltningsstruktur

Årsagen til, at Koda i dag skal have nye vedtægter, skyldes, at EU allerede i 2005 for første gang varslede en række ændringer i forvaltningsstrukturen i Europa. Små ti år senere - i 2014 - udmøntede dette sig i en endelig europæisk lov, som er blevet implementeret i Danmark i år. Kort sagt har EU med den nye lov haft et ønske om at skabe en mere moderne forvaltningsstruktur, der er tilpasset en globaliseret verden. Samtidig har EU også haft et ønske om at etablere nogle fælles regler for rettighedshavere og forvaltningsselskaber, der opererer på det europæiske marked. Blandt andet vil man med den nye lovgivning gøre det nemmere for forvaltningsselskaber og rettighedshavere at licensere deres værker på andre markeder end deres egne. Dertil bliver forvaltningsselskaber pålagt ikke at diskriminere sine medlemmer, ligesom gennemsigtigheden i pengestrømmene skal være tydelig for de enkelte rettighedshaver.

Nye vedtægter har stor betydning for fremtidens Koda

De nye vedtægter kommer med andre ord til at have stor betydning for fremtidens Koda. Grundlæggende vil de ny vedtæger medføre en markant ændring i måden, Koda er organiseret på, og samtidig give de enkelte rettighedshavere mere indflydelse på Koda og et større råderum i forhold til forvaltningen af deres rettigheder.

I grove træk betyder ændringerne følgende:

  • Flere får stemmeret: Hidtil er det kun medlemmer af Dansk Komponistforening, DPA, DJBFA - Komponister og sangskrivere og Musikforlæggerne, som har haft stemmeret. Det vil nu blive ændret, så Koda-medlemmer, der tjener over et vist beløb og samtidig ikke er medlem af en af foreningerne, vil opnå stemmeret.
  • Generalforsamlingen får mere indflydelse: Hidtil har foreningerne haft mandatet til at træffe en stor del at beslutningerne, for eksempel valg af bestyrelsesmedlemmer, men fremover skal de fleste overordnede beslutninger træffes på generalforsamlingerne. Det betyder blandt andet, at stemmeberettigede Koda-medlemmer, som ikke er medlem af foreningerne, fremover vil få større indflydelse på Koda.
  • Bestyrelsessammensætningen ændres: Hidtil har bestyrelsen været udgjort af af to medlemmer fra henholdsvis Dansk Komponistforening, DPA, DJBFA - Komponister og sangskrivere og tre medlemmer fra Musikforlæggerne. Fremover vil der kun blive udpeget ét bestyrelsesmedlem fra hver af de fire foreninger, mens de sidste fem - to musikforlægger og tre autorer - skal vælges på de årlige generalforsamlinger.
  • De kulturelle midler: Hidtil har en andel af de kulturelle midler været forbeholdt dels de fire foreninger og dels medlemmer af Koda. Fremover vil alle medlemmer af Koda kunne søge samtlige kulturelle midler, ligesom stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingerne vil få indflydelse på, hvor stort et beløb de kulturelle midler skal udgøre, og på hvilke overordnede områder de skal anvendes.
  • Kategorier af rettigheder: Det bliver fremover muligt for medlemmer at trække kategorier af rettigheder ud af Koda, hvis man enten ønsker at forvalte dem selv eller at overdrage dem til andre forvaltningsselskaber.

Se Kodas nye vedtægter her

Tilmeld dig

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig Kodas anden ekstraordinære generalforsamling herunder, så vi har en indikation af hvor mange medlemmer, der deltager. Tilmeldingerne er ikke bindende.

Tilmeld dig her den anden ekstraordinære generalforsamling 8. december

 

Se også

Indkaldelse til Kodas ekstraordinære generalforsamlinger

Medlemsmøde 1: Stemmeret og valg af bestyrelse til debat

Medlemsmøde 2: De kulturelle midler til debat