Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 21. november

Her kan du se dagsorden til Kodas ekstraordinære generalforsamling, der afholdes på Koda mandag den 21. november 2016.

Den første af efterårets to ekstraordinære generalforsamlinger i Koda afholdes mandag den 21. november kl. 16 – 19 på Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Generalforsamlingen vil blive live-streamet fra Mit Koda.

Dagsorden for Kodas ekstraordinære generalforsamling 21. november 2016
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af ny kritisk revisor til afløsning af Kurt Andresen 
  3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter
  4. Eventuelt
Vedtægtsforslag

Vedtægtsforslaget kan læses i sin fulde længde her.

Du kan sammenligne bestyrelsens endelige forslag til nye vedtægter med Kodas nuværende vedtægter fra oktober 2012 i dette dokument.

I indkaldelsen til generalforsamlingen bad Koda om, at forslag til ændringer af praktiske hensyn blev sendt til Koda på forhånd. Koda har modtaget to ændringsforslag fra Niels la Cour, som du kan læse her.

For at blive behandlet, skal et ændringsforslag stilles på selve generalforsamlingen af et tilstedeværende medlem. Det er ikke et formelt krav, at forslaget er sendt på forhånd. Der kan derfor blive tale om, at generalforsamlingen også skal tage stilling til andre ændringsforslag.

 

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsamlingen.

Se også

Indkaldelse til Kodas ekstraordinære generalforsamlinger

Medlemsmøde 1: Stemmeret og valg af bestyrelse til debat

Medlemsmøde 2: De kulturelle midler til debat

 

Tilmeld dig

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig Kodas ekstraordinære generalforsamlinger herunder, så vi har en indikation af hvor mange medlemmer, der deltager. Tilmeldingerne er ikke bindende.

Tilmeld dig her den første ekstraordinære generalforsamling 21. november

Tilmeld dig her den anden ekstraordinære generalforsamling 8. december