Andelsstørrelse på værker

Der er forskellige regler for fordeling af andele, afhængig af rollesammensætningen på et værk. Det kan du læse mere om herunder. 

 

 

Forrige underkapitel                                                                   Næste underkapitel