Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dansk subforlag for udenlandsk originalforlag

Disse regler gælder hvis ophavsmænd og originalforlag er medlemmer af et udenlandsk forvaltningsselskab, og subforlaget er medlem af Koda. 

Andel til forlagene  

Et dansk forlag har rolle som subforlag, når det har indgået aftale med et udenlandsk forlag om at repræsentere et eller flere værker i DanmarkNorden eller et andet nærmere defineret territorium. 
 
Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være – både for offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse. 
 
Koda forventer også, at det danske subforlag har kendskab til og registrerer den indbyrdes fordeling af andele mellem ophavsmændene (manus-fordelingen) Se i øvrigt afsnittet “Krav til værkdata”.  

Andel til dansk oversætter og/eller arrangør 

Det kan aftales i kontrakten mellem forlag og subforlag, hvor stor andelen til den danske oversætter og/eller arrangør skal være, både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse. 
 
Når det danske subforlag registrerer en dansk bearbejdelse af et udenlandsk værk, skal der på værkregistreringen oplyses forlagsandele for både Koda og NCB. Der skal tilsvarende oplyses andelsstørrelser til bearbejderen. Det skal også fremgå om oversætter/arrangør-andelen skal tages fra subforlagets andel. 

 

Forrige side                                                                              Næste underkapitel