Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dansk originalforlag med subforlagskontrakt i udlandet

Disse regler gælder hvis ophavspersoner og originalforlag er medlemmer af Koda, og subforlaget er medlem af et udenlandsk selskab. 

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlaget og ophavspersonerne, hvor stor en andel forlagene tilsammen kan råde over ved en eventuel subforlægning. 
 
Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være. 

Andel til forlagene

Når et dansk forlag indgår aftale med et udenlandsk subforlag på danske værker, skal Kodas og NCBs fordelingsregler overholdes. 

  • For Koda gælder, at de to forlag tilsammen kan få maksimum 50% af andelene fra den eller de ophavspersoner, som forlaget har aftale med.
  • I udbetalingen fra NCB er der tilfælde, hvor det er muligt for et subforlag at indkassere samtlige 100%. Dette kan forekomme, hvis subforlaget har betalt et forskud på udbetalingen for at repræsentere rettighederne.
Undtagelser fra forskudsreglen

Et subforlag kan også indkassere 100%, når et musikværk bliver subforlagt i lande, hvor der enten ikke findes forvaltningsselskaber, eller hvor det er national praksis, at et subforlag indkasserer 100%. Dette gælder i følgende territorier: 

  • Fjernøsten (dog ikke Japan, Australien, New Zealand og Hong Kong)
  • Afrika (dog ikke Sydafrika)
  • Sydamerika (dog ikke Brasilien og Argentina)
  • Mellemamerika
  • USA (accepteres fordi det kan være svært at forhandle sig til en subforlagsaftale, hvis subforlaget ikke får lov til at indkassere 100%, som det er praksis med nationale amerikanske værker).
Særligt for udenlandske bearbejdelser af danske værker (lokale versioner) 

Hvis der bliver lavet en lokal oversættelse eller et lokalt arrangement af et dansk værkså er der følgende regler for den samlede bearbejder-andel. 

  • For Koda gælder, at lokaloversætterens eller lokalarrangørens andel tages fra de oprindelige ophavspersoner. Andelen til den udenlandske bearbejder kan maksimalt udgøre 8,33%. Dette fordi bearbejderen også skal afgive andele til forlagene fra den oprindelige bearbejder-andel på 16,67%.
  • For NCB gælder, at den udenlandske lokale bearbejders mekaniske andel maksimalt kan udgøre 16,67%. Andelen til den lokale oversætter og/eller arrangør tages normalt fra subforlagets andel.

Det kan aftales i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvor stor en andel den lokale oversætter og/eller arrangør kan få – både ved offentlig fremførelse og ved mekanisk udnyttelse. 

 

Forrige side                                                                                               Næste side