Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dansk originalforlag

Disse regler for fordeling af andele er gældende, når både ophavsperson og forlag er medlemmer af Koda. 

Koda-andel til forlaget 
 • Koda andelen til forlaget kan ikke overstige 33,33% af værkets samlede 100%, men må godt være mindre.
 • Har et forlag aftale med samtlige ophavspersoner på et værk, vil forlagets totale andel af hele værket være 33,33%.
 • Har forlaget kun aftale med én af flere ophavspersoner, kan den samlede forlagsandel ikke overstige 33,33% af denne ophavspersons andel.

NCB-andel til forlaget

NCB-andelen giver to muligheder for maksimumgrænser for andel til originalforlaget:

 • 33,33%, hvis der er tekst til værket, og komponist og tekstforfatter ikke er samme person.
 • 50%, hvis der ikke er tekst til værket, eller komponist og tekstforfatter er én og samme person.
Andele til ophavspersonerne 

Den indbyrdes fordeling af andele mellem ophavspersonerne på et værk, altså før der tages eventuelle andele til et forlag, kaldes for “manusfordelingen”. Det er den fordeling, som ophavspersonerne er blevet enige om, og forlaget skal sørge for at kende denne manusfordeling. Andelene til ophavspersonerne kan være fordelt under følgende forudsætninger: 

 • Standardfordeling: Værket er standardfordelt, når ophavspersonerne får andele i henhold til Kodas og NCB’s standardfordelingsregler. Standardfordelingsreglerne kan du finde på Kodas hjemmeside: Koda (pdf) og NCB (pdf).
 • Aftalt fordeling: Man taler om “aftalt fordeling”, når ophavspersonerne indbyrdes er blevet enige om en fordeling, som afviger fra Kodas standardfordeling. Der er dog nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes. For fordeling af Koda-andele gælder: 
  • at komponisterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%
  • at forfatterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%
  • at ingen komponist eller forfatter må få en andel på mindre end 1 %

For fordelingen af NCB-andele er der ingen top- eller bundgrænser for fordelingen mellem musik og tekst. 

 • Bearbejdelser af frie værker - her gælder der særlige regler for fordeling af andele. En ophavspersons værker er beskyttede i 70 år efter udgangen af hans/hendes dødsår. Derefter er værkerne "frie". I nogle tilfælde er det kun ophavspersonen til den ene del af et værk, der er fri, mens andre ophavspersoner fortsat er beskyttede. Du kan læse mere om fordeling af andele på bearbejdelser af frie og delvist frie værker, under Bearbejdelse af frie værker. 

Er forlagets fordeling af andelene mellem ophavspersonerne anderledes end den fordeling, ophavspersonerne selv oprindelig har registreret, benyttes den oprindelige fordeling. 

 

Forrige underkapitel                                                                              Næste side

 

Dansk originalforlag med kontrakt med udenlandsk ophavsperson

Andele til det danske originalforlag følger Kodas standardfordelingsregler. 

Vær opmærksom på, at forlaget ikke kan indkassere 100% mekanisk på fx et ASCAP-medlem (USA), selvom vedkommende ikke er medlem af et mekanisk forvaltningsselskab.