Musikforlagets forskellige roller

Et musikforlag kan optræde i forskellige roller - som originalforlag eller subforlag - afhængigt af, hvordan rettighederne til et værk er erhvervet. 

Originalforlag

Et forlag optræder i rollen som originalforlag, når det har erhvervet sine rettigheder til et værk ved at indgå aftale direkte med en ophavsmand. Ifølge en typisk aftale mellem forlag og ophavsmand har forlaget rettighederne for hele verden. Da et originalforlag dog ofte ikke selv arbejder på det udenlandske marked, kan originalforlaget, hvis det er aftalt i kontrakten med ophavsmanden, indgå aftale med et forlag i et andet land. Det nye (udenlandske) forlag optræder da i rollen som subforlag. Et originalforlag kan indgå aftaler med flere subforlag, som dækker hvert sit territorium. Der skal dog være mindst ét land (som oftest originalforlagets hjemland), hvor det kun er originalforlaget, der har rettigheder.

Subforlag

Et forlag optræder i rollen som subforlag, når det har erhvervet sine rettigheder til et værk ved en aftale med et originalforlag. Subforlaget repræsenterer originalforlagets repertoire i et territorielt underområde (ét eller flere bestemte lande) af originalforlagets område, og arbejder for ophavsmandens interesser i dette område. Subforlaget kan have erhvervet sine rettigheder på betingelse af at arbejde for at udbrede værket og/eller sørge for udgivelse af en lokal version (oversættelse) af værket. Subforlaget kan have rettighederne på både det oprindelige værk og en lokal version. Det skal fremgå af kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvilke rettigheder subforlaget har erhvervet.

Tilbage                                                                                            Næste side