Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kontrakten mellem musikforlag og ophavsperson

Det er altid kun ophavspersonen selv, der har ophavsretten til sine musikværker. Når en musikforlægger indgår en kontrakt eller musikforlagsaftale med en ophavsperson, får musikforlæggeren nogle rettigheder til de værker, kontrakten vedrører.

Musikforlagskontrakten mellem ophavsperson og musikforlag går typisk ud på, at musikforlæggeren skal arbejde for udbredelsen af komponistens eller sangskriverens musikværker og bistå ophavspersonen med tilladelser, værkregistreringer til Koda, m.m. Til gengæld får musikforlaget typisk ret til at udgive musikken og ret til en andel af ophavspersonens Koda- og NCB-betaling.

Det er et indbyrdes anliggende mellem musikforlag og ophavsperson at indgå en forlagskontrakt. Koda blander sig ikke i indholdet og har ikke mulighed for at give juridisk vejledning, fordi vi repræsenterer begge parter.

Vi henviser som tidligere nævnt til den udarbejdede “Code of Conduct i forbindelse med Musikforlagsaftaler”.​

Udformning af kontrakten 

Af hensyn til korrekt forvaltning af rettighederne og en korrekt værkregistrering af værkerne til Koda, gør vi opmærksom på en række forhold, der som minimum bør være aftalt i kontrakten mellem forlag og ophavsperson: 

  • Navn på ophavsperson og forlag 
  • Hvilke værker er omfattet af kontrakten 
  • Størrelsen af forlagets andel 
  • Kontraktens løbetid 
  • Territorium (i hvilke lande/områder har forlaget rettigheder) 
  • Størrelsen af den samlede forlagsandel ved evt. subforlægning 

Generalkontrakt

Et musikforlag kan indgå en generalkontrakt med en ophavsperson. Det betyder, at forlaget har ret til andele på samtlige ophavspersonens værker. Aftalen kan dog være afgrænset til kun at gælde værker skrevet i en bestemt periode. Når der indgås generalkontrakt med en ophavsperson, skal alle værker – eksisterende og fremtidige, der er omfattet af aftalen, registreres af forlaget selv, for at forlaget kan få andele på værkerne.

Ophør af musikforlagskontrakten 

Koda skal have besked, når en musikforlagskontrakt ophører. Når ophavsperson og musikforlag er enige om en udløbsdato, skal Koda have besked om ophør af forlagskontrakten, hvad enten det er for et enkelt værk eller for alle værker i aftalen. Send en mail til [email protected] med den nødvendige information om dato for ophør, værker og eventuelt aftalenummer, hvis det er hele aftalen, der ophører. 

 

Forrige side                                                                                             Næste side