Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Subforlagskontrakt mellem to musikforlag

Det er et indbyrdes anliggende mellem to forlag at indgå en subforlagskontrakt. Fra Kodas side blander vi os ikke i indholdet, og vi har ikke mulighed for at yde juridisk vejledning, fordi vi repræsenterer begge parter. Vi henviser som tidligere nævnt til Musikforlæggernes interne Code of Conduct, som alle foreningens medlemmer følger, og som kan læses på Musikforlæggernes hjemmeside: Code of Conduct for Musikforlæggernes medlemmer. 

Koda kan ikke levere eksempler på udformningen af en subforlagskontrakt. Af hensyn til korrekt forvaltning af rettighederne og korrekt registrering af værkerne, gør vi dog opmærksom på en række forhold, der minimum bør være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag: 

  • Navn på forlag og subforlag 
  • Hvilke værker er omfattet af aftalen (titler og ophavspersoner). 
  • I hvilket territorium har subforlaget rettigheder. 
  • Kontraktens løbetid. Se mere under “Kontraktdatoer”. 
  • Den indbyrdes andelsfordeling mellem originalforlag og subforlag. 
  • Den indbyrdes andelsfordeling mellem ophavspersonerne (som den nu måtte fremgå af en medfølgende værkliste). 

Ved oversættelse eller arrangement kan aftales: 

  • Andelsstørrelse til oversætter eller arrangør. 
  • Om aftalen kun gælder oversættelses- eller arrangementsversionen, eller om subforlaget også har ret til andel på originalværket. 
Katalogaftale (generel subforlægning) 

Et forlag kan, i rollen som subforlag, indgå en aftale med et originalforlag om, at subforlaget varetager rettighederne af en række værker i et territorielt underområde af originalforlagets område. Det kaldes en katalogaftale eller en generel subforlægning, når de samme kontraktbetingelser er gældende for en større del af det repertoire, som forlaget repræsenterer. 

Registrering af katalogaftale hos Koda 

Inden du kan lave de konkrete værkregistreringer fra et bestemt katalog, skal selve katalogaftalens betingelser oplyses særskilt til Koda. Det gør du på en blanket, som du kan få tilsendt sammen med en vejledning, ved at skrive til [email protected] 

Når katalogaftalen er registreret af Koda, vil du få et aftalenummer retur, som du herefter skal benytte, når værkerne registreres.   

 

Forrige side                                                                                           Næste side