Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kontraktdatoer

En kontrakts start- og slutdato er afgørende for forlagets afregning fra Koda og NCB. Da vi er blevet opmærksomme på, at ”dato-begrebet” kan opfattes meget forskelligt, definerer vi her begreberne. Vi har medtaget de engelske udtryk, da de for nogle er mere sigende end de danske: 

  • Start dato for optjening/indkassering (collection period start):

    Fra denne dato har forlaget retten til at begynde at optjene/indkassere afregning for udnyttelsen af værket. Hvis der ikke er en bestemt optjenings/indkasserings startdato, kaldes kontrakten “retroaktiv”. Forlaget har i så fald ret til afregning, der allerede er optjent, men endnu ikke er udbetalt.

  • Slutdato for optjening/indkassering (collection period end): 
    Ved denne dato slutter forlagets ret til at optjene/indkassere afregning for udnyttelsen af værket. Hvis en subforlagsaftale kan forlænges, skal der ved registrering af aftalen ikke oplyses nogen slutdato. Det skal først oplyses til Koda, når optjenings-/indkasseringsretten faktisk slutter.

  • Slutdato for udbetaling (collection termination date): 
    Ved overtagelse af et katalog mellem to subforlag, kan det blive aktuelt at aftale en slutdato for udbetaling (collection termination date). Ved denne dato stopper al udbetaling til det gamle forlag uanset, at der måtte ligge ikke-udbetalte afregningsbeløb, som stammer fra optjeningsperioden.

Retroaktive forlagsaftaler 

Forlagsaftaler kan få retroaktiv virkning for udbetaling af fremførelser i Danmark og de øvrige nordiske lande, for alle de fremførelser, som endnu ikke er udbetalt. Hvis man markerer at aftalen er retroaktiv, vil der derfor ikke blive kigget på selve aftalens startdato. 

Life of Copyright (LOC) 

Hvis en forlagskontrakt gælder Life of Copyright, betyder det, at forlaget har ret til at modtage afregning for udnyttelsen af værket i den fulde beskyttelsestid (som for danske værker p.t. er 70 år efter udgangen af ophavspersonens dødsår). 

Forlaget bevarer altså sine rettigheder til de værker, der oprindelig var inkluderet i LOC-aftalen, også selv om aftalen måske ophører for nye værker. 

 

Forrige side                                                                                        Næste side