Dobbeltkrav / Counterclaims

Hvis mere end ét forlag eller subforlag registrerer det samme værk, så de samlede andele overstiger de mulige forlagsandele, er der tale om et såkaldt ”dobbeltkrav” (på engelsk “counterclaim”). Dobbeltkravet kan for eksempel opstå fordi:

  • Et forlag registrerer alle værker i en katalogaftale uden at være bekendt med, at der allerede eksisterer aftale med et andet forlag på enkelte værker.
  • Forlagsaftalen gælder for et andet territorium end det oplyste.
  • Registreringen viser maksimal forlagsandel, selvom forlaget ikke har aftale med alle ophavsmænd på værket.
  • Den ophavsmand, der er aftale med, råder over en mindre andel end registreret af forlaget.
  • Forlagsaftalen er udløbet, uden at dette er blevet oplyst til Koda.
  • Forlagsaftalen – typisk sub-forlagsaftaler – er blevet fortolket med en større andel end den korrekte. Eksempelvis kan en 50%-aftale både dække over 50% af forlagsrettighederne, over 50% af hele værket eller over 50% af ophavsmandens andele.
  • Der er uoverensstemmelse mellem aftalernes collection-perioder.
  • Der er uoverensstemmende oplysninger om ophavsmændenes indbyrdes fordeling.
  • En ophavsmand har skrevet kontrakt med mere end et forlag, på en måde så fordelingsreglerne ikke kan overholdes.
Håndtering af dobbeltkravsværker 

Når vi skal udbetale for dobbeltkravsværker, vil de involverede forlag, som er medlem af Koda, få tilsendt en liste med oplysning om, hvilke andre forlag, der også har anmeldt krav  de pågældende værker. Se de nærmere detaljer om dobbeltkravslister

Koda-forlaget bliver bedt om at kontakte det andet forlag for at nå til enighed. Hvis forlagene, som er berørt af dobbeltkravet, er medlem af forskellige selskaber inden for Norden, er praksis, at der sker en gensidig orientering mellem selskaberne, og at hvert selskab beder sit forlagsmedlem om at kontakte modparten for at få afklaret rettighederne. 

Koda går ikke ind på at fortolke rettighederne i eller afgøre gyldigheden af en forlagskontrakt. Koda forholder sig til de oplysninger, ophavsmændene og forlagene giver, og betragter værkregistreringer som den gyldige dokumentation. Desuden sondres der ikke imellem, hvem der først har registreret et værk eller angiver at have den ældste kontrakt-dato. 

Indtil der er opnået enighed om rettighederne, bliver eventuelle beløb for de andele, der er tvivl om, tilbageholdt (beløb er i “suspence”).  

En undtagelse til ovenstående praksis er den såkaldte 21 dages regel, som benyttes af engelske PRS.

21-dages reglen 

Denne regel benyttes hvis dobbeltkravet omfatter et originalforlag, der er medlem af det engelske PRS: Når et nyt originalforlagskrav bliver modtaget, kontaktes det oprindelige forlag, som så har 21 dage til at reagere og fastholde sit forlagskrav. Reagerer det oprindelige forlag ikke på henvendelsen, fjernes forlagets krav på værket, og det nye forlagskrav registreres i stedet. 

Der vil i overskuelig fremtid blive implementeret nye internationale retningslinjer for håndtering af værker i dobbeltkravHold jer orienteret på Kodas hjemmeside og i vores nyhedsbreve. 

 

Forrige side                                                                                        Næste kapitel