Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Stil op som kritisk revisor i Koda

Der er ny frist for opstilling som kritisk revisor i Koda. Der skal vælges tre kritiske revisorer på Kodas generalforsamling, og alle stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op.

Fristen for at stille op som kritisk revisior i Koda er forlænget til den 10. april, da Koda ikke havde modtaget forslag til opstillinger på posten ved fristens oprindelige udløb den 15. marts. Alle stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op til valget ved Kodas generalforsamling, hvor der skal vælges i alt tre kritiske revisorer.

Frist: 10. april

Hvis du ønsker at stille op som kritisk revisor, skal du meddele det senest mandag den 10. april kl. 16.00 ved at sende en mail til [email protected].

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter svarer til det, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen, at pengene skal bruges til.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning.
  Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisorer modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.

Hvis du har spørgsmål til posten som kritisk revisor, kan du kontakte Kodas bestyrelsesformand Niels Mosumgaard på email.

Kodas generalforsamling 2017