Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Søg støtte fra Koda-Dramatik

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Fristen for at søge støtte er fredag den 30. oktober 2015.

Støtten fra Koda-Dramatik gives til at skabe og opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted. Du kan også søges støtte til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis arbejdet bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Sådan søger du

Du kan søge om støtte fra Koda-Dramatik via et online-ansøgningsskema:

Søg støtte fra Koda-Dramatik

Du skal sende ansøgningen senest fredag den 30. oktober 2015.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

  • Hvordan realiseres projektet?
  • Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda udbetaler ikke for musikdramatiske forestillinger).
  • Er der søgt støtte andre steder?

Læs mere om Koda-Dramatik