Søg støtte fra Koda-Dramatik

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Fristen for at søge støtte er fredag den 30. oktober 2015.

Støtten fra Koda-Dramatik gives til at skabe og opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted. Du kan også søges støtte til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis arbejdet bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Sådan søger du

Du kan søge om støtte fra Koda-Dramatik via et online-ansøgningsskema:

Søg støtte fra Koda-Dramatik

Du skal sende ansøgningen senest fredag den 30. oktober 2015.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

  • Hvordan realiseres projektet?
  • Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda udbetaler ikke for musikdramatiske forestillinger).
  • Er der søgt støtte andre steder?

Læs mere om Koda-Dramatik