Mit Koda for medlemmer
- for dig der skaber musik

Selvbetjening for kunder
- for dig der bruger musik

Koda-Dramatik

Når musik og tekst bruges i dramatiske sammenhænge, kan Koda-Dramatik forvalte rettighederne.


Koda-Dramatiks område
Når der skrives musik direkte til et sceneværk, fx opera, operette, musical, ballet, pantomime, skuespil, revyteater o.l., er der tale om såkaldt "store" rettigheder.  Det betyder, at komponisten skal indgå en direkte aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Når der er tale om "store" rettigheder får komponisten ikke afregning fra Koda. Til gengæld tilbyder Koda-Dramatik at vejlede om disse aftaler - eller indgå en kontrakt med teatret eller producenten.

Forskelle på store og små rettigheder
I Koda forvalter vi kun de såkaldt ”små” rettigheder, fx eksisterende musik i teaterstykker, kabaretter, shows, koncerter m.m. Når der er tale om ”små” rettigheder, er det Koda, der sørger for at komponisten får betaling for musikken. Når der er tale om ”store” rettigheder, fx musik skrevet direkte til et sceneværk, skal komponisten selv indgå aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Der kan være undtagelser, som befinder sig i en gråzone mellem ”store” og ”små” rettigheder som fx ved uddrag og koncertopførelser af musikdramatik. I disse tilfælde må Koda konkret vurdere om det er ”store” eller ”små” rettigheder. Se også retningslinjer for opførelser musikdramatik.

Retningslinjer for brug af ”eksisterende” musik til sceneproduktioner
Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse til at bruge musik i sceneproduktioner, særligt i de tilfælde hvor produktionen er i en gråzone mellem store og små rettigheder. Det kan fx være teaterkoncerter, med en kendt kunstner som omdrejningspunkt eller en produktion hvor sangene er med til at føre handlingen videre. Det betyder, at vi fra forestilling til forestilling vurderer, om musikken kan karakteriseres som små rettigheder og dermed omfattet af Kodas forvaltning. Det samme gælder også for stand-up-forestillinger.  
Se retningslinjer for brug af "eksisterende" musik på teaterscener.

Tariffer
Når det drejer sig om ”små” rettigheder, er tariffen for musik på teaterscener 12 % af billetindtægten. Se priser og aftaler

Når det gælder store rettigheder, fx musicals, opera mv., beror det på en individuel forhandling af royalty. Hos Koda-Dramatik kan du søge råd og vejledning om indgåelse af aftaler - ligesom Koda-Dramatik kan tilbyde at indgå aftale med teatret eller producenten. 

Revyer
Revyer kan forvaltes gennem Koda-dramatik. Når der bruges eksisterende musik i en revy, skal der på lige fod med nyskrevne sange, tekster o.l. afregnes direkte til rettighedshaverne. Her kan Koda-Dramatik være behjælpelig med at videreformidle betaling for brug af eksisterende musik og sangtekster i revyen. Læs mere om revyer (PDF).

Koda-Dramatik uddeler også revypriserne; Årets revykomponist og Årets revyforfatter, som uddeles hvert år under Revyernes Revy.

Medlemskab og støttemuligheder

Læs mere om medlemskab af Koda-Dramatik

Læs mere om støttemuligheder fra Koda-Dramatik

Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Jens Carlsen, mail jc_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.koda.dk. Telefon 33 30 63 60.

Koda
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

Tlf.: 33 30 63 00
info _@ If you can read this, please upgrade to a modern browser. koda.dk
  • Kunde
  • Medlemsnyheder

    Tilmeld nyhedsbrev