Dato for generalforsamling fastsat

Så er der fundet en dato til Kodas generalforsamling 2020

Kodas generalforsamling har været udsat et par gange på grund af corona-krisens begrænsninger for forsamlinger. Det har ændret sig, så nu er der fundet en dato.

Efter at Kodas generalforsamling har været udskudt et par gange i år som følge af corona-krisen, er der nu fundet en endelig dato for afholdelsen. Kodas generalforsamling 2020 bliver afholdt kl. 15.00 tirsdag den 30. juni på Langelinie Pavillonen (Langelinie 10, 2100 København Ø)..

Der er mange spændende emner på dagsordenen til årets generalforsamling. Blandt andet er der valg til de tre poster som autormedlem af Kodas bestyrelse. Alle stemmeberettigede automedlemmer har kunnet stille op, men kandidaturer skulle være meldt til Koda senest 15. marts.

OBS: Tilmelding er nødvendig for at deltage i afstemninger

Du kan kun stemme til generalforsamlingen, hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen. Du kan stemme ved at møde op, online eller pr fuldmagt.

Medlemmer skal tilmelde sig senest kl. 12 den 25. juni.

Forlagsmedlemmer skal tilmelde sig senest kl. 12 den 23. juni, hvis de ønsker at benytte sig muligheden for at afgive flere stemmer. Denne mulighed er kun relevant i forhold til valget af kritiske revisorer.