Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas medlemmer kan stadig nå at tilmelde sig efterårets andet møde om vedtægtsændringer.
Foto fra efterårets første møde.

Medlemsmøde 2: få indflydelse på Kodas nye vedtægter

Du kan stadig nå at tilmelde dig det andet medlemsmøde, som Koda afholder i forbindelse med de nye vedtægter, som skal vedtages sidst på året. På mødet er det de kulturelle midler, der er i fokus.

Koda skal i slutningen af dette år have nye vedtægter. Vedtægterne sætter blandt andet reglerne for, hvordan Kodas bestyrelse skal sammensættes, hvordan de kulturelle midler skal fordeles og kan anvendes, og for hvordan og hvornår man som medlem har stemmeret.

Brug din indflydelse

Som reglerne er i dag, er det ikke alle Kodas medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen.  Derfor har vi valgt at tilrettelægge en proces hen over efteråret, der skal sikre, at alle medlemmer, der har lyst til at engagere sig i Kodas fremtid, har en reel mulighed for at præge og påvirke den – før beslutningerne træffes.

Det første medlemsmøde blev afholdt den 19. september og her omhandlede debatten de dele af vedtægterne, som omhandler stemmeret, valgbarhed, udpegning til bestyrelsen, forholdet mellem forlag og autorer.

Læs mere om mødet og se video, hvor formanden for Kodas bestyrelse, Niels Mosumgaard kommenterer mødet her.

Tilmeld dig mødet på mandag

På mandag den 10. oktober holder vi det andet møde, med fokus på fordeling af de kulturelle midler, foreningernes roller, kulturel og forretningsmæssig grundlag for anvendelse og fordeling mellem foreningerne.

Du kan hente en version af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hvor de emner der skal diskuteres på mødet er markeret med gult her

Tilmeld dig medlemsmødet den 10. oktober kl. 16-19 hos Koda

Se video hvor Niels Mosumgaard fortæller, hvorfor det er vigtigt at Kodas medlemmer bruger deres indflydelse på de to medlemsmøder:

 

 

 

Forløb efter de to medlemsmøder

  • 11 - 12. oktober - Udkast til nye vedtægter revideres i henhold til input og diskussioner på de to medlemsmøder, og et revideret udkast sendes til Kulturministeriet til godkendelse.
  • 28. oktober - Revideret forslag til nye vedtægter uploades på koda.dk
  • 21. november (kl. 16-19) - Ekstraordinær generalforsamling
  • 8. december (kl. 16-19) - Anden ekstraordinære generalforsamling