Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
350 musikskabere har modtaget legater fra Kodas kollektive båndmidler.

Legater for tre millioner
til de danske musikskabere

350 musikskabere fra mange forskellige genrer har netop modtaget legater fra Kodas kollektive båndmidler. I alt blev der uddelt tre millioner kroner til skaberne.

Det er igen blev tid at uddele Kodas kollektive båndmidler. I år har 350 ud af 937 ansøgere fået del i de tre millioner kroner, som udgør den samlede pulje.

  • Se alle legatmodtagerne her

Legaterne bliver fordelt ud over en række forskellige områder. 39 har fået arbejdslegater. 10 har fået rejselegater. 288 har fået legater til produktion (udgivelse). Syv har fået legater til koncerter, og fem har fået legater til såkaldte tværgående projekter.

Kvaliteten og niveauet har været meget højt

Det er Kodas Legatudvalg, der vurderer ansøgninger til de kollektive båndmidler. I år har de ud over de formelle krav blandt andet lagt vægt på at støtte en genremæssig og geografisk spredning, projektets relevans for både musiklivet generelt, deres ophavsmænd og inden for de respektive genrer, men også på, at de enkelte projektet har en originalitet og en realistisk mulighed for at blive gennemført. Og ifølge udvalget har kvaliteten og det musikalske niveau generelt været meget højt blandt ansøgerne, og de har derfor valgt at dække så bredt som muligt.

”Kodas Legatudvalg er priviligerede og glade for at kunne uddele Kodas Kollektive Båndmidler 2019 til en række musikere, sangskrivere, komponister og andre skabende aktører inden for et bredt felt af genrer og på tværs af det danske musikliv. Kvaliteten og det musikalske niveau i alle indkomne ansøgninger har været meget høj og udvalget har på den baggrund valgt at tildele forholdsvis små beløb, for at kunne dække musiklivet så bredt som muligt,” skriver legatudvalget blandt andet.

  • Læs mere om Kodas Legatudvalg her

FAKTA

  • I 2019 udgjorde blankbåndsmidlerne i alt 3.000.000 kroner – et beløb, som Koda modtager fra Copydan KulturPlus.
  • Alle komponister og tekstforfattere, samt pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter, som involverer ophavsmænd, kan søge om støtte fra Kodas kollektive båndmidler. Puljen er en kompensation for hjemmekopiering, og er indlagt i prisen for fx blanke cd'er og dvd'er.
  • I år var der 937 ansøgere. I alt har 350 fået støtte.
  • Støttemodtagerne har fået fra 5.000-10.000 kr.
  • Læs mere om Koda Kulturs støttemidler her