Kollektive båndmidler

De Kollektive Båndmidler er blevet lukket som pulje. Indtægterne fra salg af blanke kopimidler indgår nu i Vækstlagspuljen sammen med en andel af de kulturelle midler.