Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Covid-19 – orientering til Kodas medlemmer

Kodas direktør
orienterer om Covid-19

Hele kulturbranchen er berørte af Covid-19. Her kan du læse Kodas direktørs orientering om virussens konsekvenser for medlemmerne og Kodas forretning.

Kære medlemmer.

I disse uger er Koda, ligesom en lang række arbejdspladser i Danmark, fysisk lukket og alle medarbejdere sendt hjem. Så indtil der kommer ny melding fra myndighederne, holder vi Koda kørende fra vores arbejdspladser hjemmefra. Men udover at vi midlertidigt holder kontoret lukket, er der ikke nogen ændringer i hverken drift eller service. Vi er tilgængelige på mail og telefon, helt som vi plejer.

Når det er sagt, er intet som det plejer. Med Covid-19 har vi fået et verdensomspændende problem, som både sundhedsmæssigt, økonomisk, erhvervsmæssigt og kulturelt har uoverskuelige konsekvenser.

Her og nu har de mange koncertaflysninger lagt foråret ned for rigtig mange medlemmer med store økonomiske konsekvenser for både arrangører og musikere til følge. Fra Kodas side er vi meget opmærksomme på, at der er mange, der rammes her. Og at indtægtstabet vil ramme både de udøvende musikere, der mister honorarer, og de komponister og de sangskrivere, der mister Koda-indtægter.

Men også andre indtægtsområder vil blive ramt. For når cafeer, barer og restauranter lukker ned, slukkes musikken og dermed også betalingen til Koda. Og når annoncemarkedet rammes, så lider de kommercielle tv- og radiostationer. Det vil uundgåeligt få betydning for den del af vores indtægter, der stammer fra disse områder, men hvor meget det vil dreje sig om, er umuligt at forudsige, når vi ikke ved, hvor længe det her vil stå på.

I den forgangne uge har musikkens fagforeninger, Dansk Artist Forbund og Dansk Musikerforbund, arbejdet intensivt for at skubbe på i forhold til politiske løsninger, der kan afhjælpe den økonomiske krise blandt de tusindvis af udøvende kunstnere, hvis privatøkonomi risikerer at blive særdeles hårdt ramt med det forventede antal aflysninger inden for koncertområdet, både i ind- og udland. Dansk Live knokler på, og også DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne er aktive i det politiske arbejde, der kan mindske krisens følger for dem, der skaber musikken.  

Kulturminister Joy Mogensen har meldt ud, at hun er klar over, at den aktuelle lønkompensationsordning ikke afhjælper alles problemer, og at der er selvstændige kunstnere, der står i en meget usikker situation lige nu. Hun har lagt op til tæt dialog med kulturlivets faglige foreninger, og det er godt. Det betyder, at der fra flere sider arbejdes ihærdigt for at sikre, at kulturlivet er på radaren, når kriterierne for de aktuelle nødhjælpspakker og kompensationsordninger skal defineres. Samtidig med at der i fagforeningsregi arbejdes for lempelse af de nuværende dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsregler.

Myndighedernes regler og retningslinjer ændres løbende, og vi skal selvfølgelig nok holde jer orienteret, hvis der kommer meldinger, der har direkte indvirken på vores muligheder for at holde forretningen kørende.

Indtil videre er den kommende generalforsamling sat til at skulle afholdes 28. april. Det kan ændre sig, men indtil I hører andet, er det planen.

Herfra og for nu ellers blot en kærlig hilsen og en opfordring til at passe rigtig godt på jer selv og hinanden.

 

Gorm Arildsen

Direktør