Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Som følge af coronakrisen forventer Koda et samlet tab på knap 12 procent af de samlede indtægter. Hårdest ramt er koncertområdet med en forventet nedgang på mere end 60 procent.

Koda forventer et samlet indtægtstab på 115 millioner kroner som følge af coronakrisen

Coronakrisen har store konsekvenser for Kodas økonomi og betyder samtidig, at de digitale indtægter har endnu større betydning for musikskaberne. Derfor er implementeringen af ophavsretsdirektivet vigtigere end nogensinde.

Koda er tæt på at have opgjort det samlede indtægtstab i 2020 som følge af coronakrisen, og vi forventer et tab på cirka 115 millioner kroner, svarende til knap 12 procent af de samlede indtægter. Hårdest ramt er koncertområdet med en forventet nedgang på mere end 60 procent, og hotel- og restaurant-området, hvor indtægterne forventes at falde med 20 procent.

Selvom indtægtstabet selvfølgelig rammer Koda hårdt, er det værd at bemærke at indtægtsnedgangen faktisk er endnu mere dramatisk i mange europæiske lande. Rigtig mange steder i Europa ses en indtægtsnedgang på omkring 30 procent, og senest viser en rapport fra rettighedsorganisationernes globale paraplyorganisation, CISAC, at indtægtstabet på verdensplan forventes at være 20-35 procent i 2020.

Digitale indtægter er vigtigere end nogensinde

På fem områder falder Kodas indtægter som en direkte følge af coronaepidemien. På koncertområdet er indtægterne ramt af masseaflysninger. På baggrundsmusik- og biografområdet mister Koda betydelige indtægter, når butikker, fitnesscentre, biografer med mere i lukkeperioderne ikke betaler til Koda. Betalingen til Koda fra de kommercielle radioer fastsættes typisk ud fra deres annonceomsætningen, og den er faldet, fordi annoncemarkedet er ramt som følge af coronakrisen. Dertil er musikmarkedet i udlandet som nævnt ramt endnu hårdere end herhjemme, så her forventes ligeledes en betydelig nedgang i indtægterne.

Indtægterne fra det digitale område er derimod et af de områder, som ikke forventes at blive ramt af coronokrisen, og de digitale indtægter er derfor vigtigere for rettighedshaverne end nogensinde.

”Vi nærmer os en deadline for implementeringen af ophavsretsdirektivet, og vi ser naturligvis med forventning frem til Kulturministeriets lovudkast. Udviklingen på det digitale musikmarked som følge af coronakrisen kalder nemlig i endnu højere grad end tidligere på ordentlige rammevilkår til de danske rettighedshavere på de digitale platforme,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen.

Vi har samlet en guide til Koda-medlemmer, der ønsker at søge om kompensation for tabte rettighedsindtægter som følge af corona-krisen.

Læs vores medlemsguide til ansøgning om kompensation