Guide til ansøgning om kompensation

Opdateret: 13. januar 2021

Som medlem af Koda har du i løbet af coronakrisen haft mulighed for at få Kodas hjælp til de tabsberegninger, der har været nødvendige for at søge myndighedernes forskellige kompensationsordninger.

Kriterierne for at søge kompensationsordninger har løbende forandret sig i takt med, at de er blevet forlænget. Dermed har der også været forskel på i hvilket omfang, Koda har kunne levere de tabsberegninger, som de enkelte ordninger har krævet.

Herunder finder du information om, hvad Koda kan hjælpe dig med i de to ordninger, der lige nu er relevante for komponister og sangskrivere, der er medlemmer af Koda.

Den midlertidige kunststøtteordning

Vi anbefaler, at du læser den fulde puljebeskrivelse for den midlertidige kunststøtteordning, som du kan finde på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside her

Kort om ordningen og hvor Koda kan hjælpe

Den midlertidige kunststøtteordning henvender sig til professionelle kunstnere med forskellige typer af indkomster, som har mistet indtægter som følge af coronakrisen.

Det er pt. muligt at søge kompensation for tabte indtægter for følgende perioder:

  • Fra den 1. september til den 31. oktober.
  • Fra den 1. november til den 31. december
  • Eller begge perioder samlet.

NB: Som ansøger, skal du underskrive en ”tro og love-erklæring”, når du indsender din ansøgning. Det er dermed dit eget ansvar at indhente de oplysninger, som du vurderer bedst kan dokumentere dine tabte indtægter som følge af coronakrisen. Det er ligeledes dit eget ansvar at sikre, at de oplysninger, som vedhæftes ansøgningen, er retvisende.

Det er muligt at søge den midlertidige kunststøtteordning på to forskellige måder, som beskrevet herunder. Din ansøgning er personlig, og det er dit eget ansvar at vælge den metode, som du mener, giver det mest retvisende indtryk af dine tabte indtægter.

 

Metode 1: Dokumenter eller sandsynliggør, at tabte indtægter er sket som følge af minimum ét af følgende forhold:

  • Forbud mod at holde åbent.
  • Aflysning af arrangementer med mere end 500 deltager (Det store forsamlingsforbud).
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Grænselukninger.
  • Aflysninger af arrangementer med mere end ti deltagere (Det lille forsamlingsforbud - Gælder kun for perioden 1. november – d. 31. december).

Koda kan hjælpe med at beregne et estimat for dine tabte Koda-indtægter fra aflyste indenlandske koncerter. Det vil sige, at vi kan beregne den forventede gennemsnitlige indtægt pr. koncert (uanset størrelse) med artister, som du tidligere har modtaget udbetaling for.

Det er dit eget ansvar at dokumentere, at aflysningerne er fundet sted som følge af Slots-og kulturstyrelsens fastsatte kriterier. Desværre råder Koda for nuværende ikke over data, som gør det muligt at lave et retvisende estimat over tabte indtægter på andre områder end koncertområdet.

 

Metode 2: Ansøg på baggrund af en sammenlignelig referenceperiode

Hvis det ikke er muligt at dokumentere tabte indtægter som beskrevet ovenfor, er det muligt at søge ordningen med udgangspunkt i en referenceperiode fra enten 2017, 2018 eller 2019, som korresponderer med den periode, der søges kompensation for.

Koda kan hjælpe med at oplyse den opnående gennemsnitlige indtægt pr. koncert (uanset størrelse) og antal koncerter i den valgte referenceperiode med artister, du, som koda-medlem, tidligere har modtaget udbetaling for.

NB: Som ansøger er det dit eget ansvar at afklare, hvor mange færre koncerter, afholdt i perioden, der søges kompensation for sammenlignet med den valgte referenceperiode og at afgive ”tro og love-erklæring” herom.

Hvis du har spørgsmål så kontakt os på medlem@koda.dk.

 

Du kan finde mere information om ordningen på slks.dk eller ved at kontakte slots-og kulturstyrelsen på tlf. 33 74 50 00

Den midlertidige kompensationsordning for freelancere med B-indkomst

For nogle Koda medlemmer kan det være relevant at søge kompensation via erhvervsstyrelsens midlertidige kompensationsordning for freelancere med B-indkomst, som har været berørt af en eller flere Covid-19-relaterede restriktioner. Dette gælder særligt hvis:

  • Man har lidt tab som følge af aflysninger på grund af enten den regionale nedlukning i Nordjylland eller den nationale nedlukning fra d. 9. december.
  • Man har andre indtægter som freelancer/selvstændig som ikke hører under myndighedernes definition af kunstnerisk virke.

Du finder den fulde beskrivelse af ordningen på erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Kontakt Kodas medlemsservice på medlem@koda.dk hvis du har behov for hjælp til at dokumentere tabte Koda-indtægter i forbindelse med ansøgning af ordningen

Hjælp til slutopgørelse

Koda kan hjælpe dig med den endelige tabsopgørelse, hvis dit tab af rettighedsindtægter har været en del af din ansøgning i en af myndighedernes puljer.

Så når du på et tidspunkt bliver bedt om at levere en slutopgørelse, skal du henvende dig til medlemsservice, der så vil fremsende den dokumentation, der vedrører Koda, som myndighederne har brug for.