Guide til ansøgning om kompensation

Opdateret: 23. marts 2021

Under coronakrisen har Koda løbende arbejdet for at sikre, at det har været muligt for Kodas medlemmer at søge om kompensation for tabte Koda-indtægter via myndighedernes kompensationsordninger.

Som medlem af Koda har du derfor i løbet af coronakrisen haft mulighed for at få Kodas hjælp til at indhente den dokumentation, der har været nødvendig for at søge myndighedernes forskellige kompensationsordninger.

Kriterierne for at søge kompensationsordninger har løbende forandret sig i takt med, at de er blevet forlænget. Dermed har der også været forskel på i hvilket omfang, Koda har kunne levere de tabsberegninger, som der efterspørges i de enkelte ordninger.

Herunder finder du information om, hvad Koda kan hjælpe dig med i forhold til de to ordninger, vi lige nu vurderer, er relevante for komponister, sangskrivere og mindre musikforlag, der er medlemmer af Koda.

Kunststøtteordningen 2020 og 2021 (Tidligere den midlertidige kunststøtteordning)

Vi anbefaler, at du læser de fulde puljebeskrivelser for kunststøtteordningen for både 2020 og 2021. Du finder puljebeskrivelserne samt detaljeret information om ordningerne på Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside her 

Kort om ordningen

Ordningen henvender sig til professionelle kunstnere, med et differentieret indkomstbillede, som har en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Ved ansøgning om kompensation via kunststøtteordningen har man mulighed for at sandsynliggøre sine tabte indtægter på to måder: Enten ved at dokumentere et tab i form af aflyste aftaler, kontrakter mv., eller ved at sammenligne sine indtægter i kompensationsperioden med (højere) indtægter i en tilsvarende referenceperiode.

Det er lige nu muligt at søge kompensation for tabte indtægter for følgende perioder i 2020:

  • Den 1. september til den 31. oktober
  • Den 1. november til den 31. december

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021

Det er desuden nu muligt at søge kompensation for tabte indtægter for følgende periode i 2021:

  • Den 1. januar til den 31. marts 

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021

2020-ansøgninger: For de enkelte perioder i 2020 gælder der forskellige kriterier for din ansøgning om kompensation. Læs mere om kriterierne på Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside her

2021-ansøgninger: For perioden i 2021 gælder nogle andre kriterier for din ansøgning om kompensation. Læs mere om kriterierne på Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside her

NB: Som ansøger, skal du underskrive en ”tro og love-erklæring”, når du indsender din ansøgning. Det er dermed dit eget ansvar at vurdere hvilke tilgængelige oplysninger du mener bedst kan bidrage til at dokumentere dine tabte indtægter som følge af coronakrisen.

Du kan desuden finde mere information om ordningen på slks.dk eller ved at kontakte Slots-og kulturstyrelsen på tlf. 33 74 50 00 

Hvad kan Koda hjælpe med?

Koda kan hjælpe med opgørelser over dine tidligere udbetalinger. På den baggrund kan vi også oplyse den opnåede gennemsnitlige indtægt pr. koncert (uanset størrelse), og antal koncerter i den valgte referenceperiode med artister, du, som Koda-medlem, tidligere har modtaget udbetaling for.

Hvis du i forbindelse med din ansøgning ønsker at skabe et overblik over dine tidligere Koda udbetalinger, anbefaler vi desuden at benytte analyseværktøjet på Mit Koda. Du finder en videoguide til analyseværktøjet her

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at indhente opgørelser over dine Koda-indtægter, så er du altid velkommen til at kontakte os på medlem@koda.dk eller på tlf 33 30 63 20

Erhvervsstyrelsens kompensationsordning for freelancere

For nogle Koda medlemmer kan det være relevant at søge kompensation via Erhvervsstyrelsens kompensationsordning for freelancere, som har været berørt af restriktioner som følge af Covid-19. Dette gælder særligt hvis man har tabt andre indtægter, som ikke hører under myndighedernes definition af kunstnerisk virke, bl.a. musikforlag eller lydmand/studietekniker.

Du finder mere information om ordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her 

Hvad kan Koda hjælpe med?

Koda kan hjælpe med opgørelser over dine tidligere udbetalinger. På den baggrund kan vi også oplyse den opnåede gennemsnitlige indtægt pr. koncert (uanset størrelse) og antal koncerter i den valgte referenceperiode med artister, du, som Koda-medlem, tidligere har modtaget udbetaling for.

Hvis du ønsker at skabe et overblik over dine tidligere Koda-udbetalinger, anbefaler vi desuden at benytte analyseværktøjet på Mit Koda. Du finder en videoguide til analyseværktøjet her 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at indhente opgørelser over dine Koda-indtægter, så er du altid velkommen til at kontakte os på medlem@koda.dk eller på tlf 33 30 63 20

Hjælp til slutopgørelse

Koda kan hjælpe dig med den endelige tabsopgørelse, hvis dit tab af rettighedsindtægter har været en del af din ansøgning i en af myndighedernes puljer.

Så når du på et tidspunkt bliver bedt om at levere en slutopgørelse, skal du henvende dig til medlemsservice, der så vil fremsende den dokumentation, der vedrører Koda, som myndighederne har brug for.