Guide til ansøgning om kompensation

På denne side har vi samlet en guide til dig, der ønsker at søge om kompensation for tabte rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

Koda udregner dit tab

Som medlem af Koda skal du selv ansøge i én af myndighedernes puljer, men Koda kan hjælpe dig med at beregne et estimat for det tab, som skal bruges i din ansøgning. Kodas beregning er godkendt i de styrelser, der administrerer puljerne. Dit tab er estimeret på baggrund af dine indtægter i 2019. Når året er omme kan Koda levere din endelige tabsopgørelse, som skal bruges i forbindelse med eventuel efterregulering.

Vær opmærksom på at puljerne har forskellige deadlines. Den første er den 8. juni.


Klik på overskrifterne i guiden herunder og læs mere.

1. Vælg din pulje og tjek adgangskrav

Myndighederne har tre forskellige kompensationspuljer, som kan være relevante for Koda-medlemmer. Det er vigtigt, at du starter med at finde ud af, hvilken pulje du eventuelt kan søge.

Vær opmærksom på, at der er nogle helt grundlæggende adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan søge om kompensation. Et krav for at ansøge i én af puljerne er for eksempel, at du skal have haft en årlig minimumsindtægt på 100.000 kroner for kunstnerisk virke. For alle puljerne gælder det, at din personlige årsindkomst ikke må overstige 800.000 kroner i 2020. Uanset indkomst er der herudover et loft for kompensationen, der betyder, at du maksimalt kan få udbetalt 23.000 kroner pr. måned før skat i kompensationsperioden.

Du kan læse mere om de enkelte puljer her

Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister for de enkelte puljer

 • Kunststøtteordning (Slots- og Kulturstyrelsen) – fristen er 8. juni
 • Selvstændige/freelancere (Erhvervsstyrelsen) – frist 30. juni
 • Kombinatører (Erhvervsstyrelsen) – frist 31. juli

Vær også opmærksom på, at du ikke kan søge flere puljer på én gang. Har du allerede ansøgt i en pulje, men finder ud af at du hellere ville søge en anden, kan du dog godt trække din første ansøgning tilbage og søge på ny. Men du kan kun søge i én pulje.

 

2. Hent estimat på Mit Koda

På Mit Koda kan du få hjælp til beregning af dit estimat over tabte rettighedsindtægter fra Koda. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er berettiget til kompensation, selvom der er oplyst et estimat.

Du finder dit estimat ved at klikke på corona-tabsberegneren på forsiden af Mit Koda. Hvis du ikke har et link, er det fordi dit indtægtstab er så lavt, at det ikke er relevant i forhold kompensationen.

På siden kan du følgende:

 • Se et estimat af dit tab fra følgende områder: baggrund, kommerciel radio, biograf og udland (herunder også koncerter udenfor Danmark).
 • Hvis du har haft rettigheder på musik, der er blevet spillet ved koncerter i 2019, så har du mulighed for
  at beregne et estimat for tabte rettighedsindtægter i forbindelse med aflyste koncerter i Danmark under corona-krisen.
  Du har kun mulighed for at beregne dit tab, hvis en enkel artist har spillet din musik ved mere end tre koncerter, hvor en
  gennemsnitsværdi af dine rettighedsandele har været på mere end 100 kr. per koncert.
  For at beregne estimatet skal du indtaste det antal koncerter, der er aflyst per artist.
 • Se en referenceindtægt, som kun skal bruges ved ansøgninger til Erhvervsstyrelsen.
 • Downloade en pdf, som skal bruges som dokumentation for dit tab af rettighedsindtægter fra Koda.

 

Gå til Mit Koda

 

3. Udfyld din ansøgning

Du skal søge om kompensation via den relevante puljes webformular.

Vær opmærksom på, at når du søger om kompensation, ansøger du om kompensation for dit samlede indtægtstab som følge af corona-krisen. Dine indtægter fra Koda vil typisk kun udgøre en delmængde af dit samlede indtægtstab. Estimatet fra Koda skal derfor lægges til dine andre tab. Og beregningen fra Koda fungerer kun som dokumentation for dit tab af rettighedsindtægter fra Koda.

Søger du hos Slots- og Kulturstyrelsen skal du blandt andet udfylde et obligatorisk indtægtsskema. Vi anbefaler, at du indsætter dit Koda-tab som en del af ”øvrige indtægtskilder”, fordi det går på tværs af koncerter i ind- og udland og tab fra andre områder. Hvis du vælger et andet felt, vil tabet dog stadig blive medregnet.

Søger du hos Erhvervsstyrelsen, bliver du spurgt om et sammenligningsgrundlag. Ansøgningsmodulet er sat op til, at sammenligningsgrundlaget (referenceperioden) er 1. april til 30. juni 2019. Der skal du sætte kryds i feltet ”Der er særlige omstændigheder, der gør, at ovenstående periode ikke er retvisende for årsomsætningen” (ordlyden varierer lidt mellem ordningerne, men meningen er den samme). Du bliver bedt om at vedhæfte begrundelse og dokumentation for de særlige omstændigheder. Her skal du uploade den pdf, som Kodas system har genereret til dig. Husk at der også kan være andre ting ved dine indtægtsforhold, der kan have betydning for sammenligningsgrundlaget.

Alle spørgsmål som ikke omhandler Kodas beregning, skal du stille direkte til den styrelse, hvor du ansøger om kompensation. Begge styrelser har oprettet en hotline, der kan hjælpe dig.

4. Tro og love

Inden du sender din ansøgning, så vær opmærksom på, at du søger på tro og love, og at der vil finde efterregulering og eventuel kontrol sted fra den styrelse, der har bevilget. Send herefter din ansøgning.

5. Tjek din tabsopgørelse i december

I slutningen af året bliver der foretaget en række efterreguleringer. Koda vil til den tid kunne levere en opgørelse over dit samlede tab af rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

I tilfælde af at det afviger fra den kompensation, du måtte have fået udbetalt, er det vigtigt, at du melder tilbage til den bevilgende styrelse, så de kan efterregulere. Det gælder både i tilfælde af, at du har fået for meget eller for lidt.