Guide til ansøgning om kompensation

På denne side har vi samlet en guide til dig, der ønsker at søge om kompensation for tabte rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

Opdateret: 1. september 2020

Fredag den 28. august offentliggjorde Kulturministeriet en ny pulje, som skal sikre kulturaktiviteter under genåbningen. Når vi kender de præcise ansøgningskriterier og betydningen for Kodas medlemmer, skriver vi mere om det på denne side.
Se pressemeddelelse fra Kulturministeriet

Koda kan hjælpe med at beregne dit tab

Som medlem af Koda skal du selv ansøge i én af myndighedernes puljer. I forhold til dit tab af Koda-indtægter skal du kontakte vores Medlemsservice for hjælp til et estimat. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge den tabsberegner, Koda tidligere har udviklet, til ansøgninger til de kompensationsordninger der nu er åbne: Kompensation for tab af sæsonafhængige indtægter, eller kompensation for tab af indtægter fra 9. juli til 8. august 2020.

Klik på overskrifterne i guiden herunder og læs mere.

 

1. Vælg din pulje og tjek adgangskrav

Myndighederne har nogle nye kompensationspuljer, som kan være relevante for Koda-medlemmer. Det er vigtigt, at du starter med at finde ud af, hvilken pulje du eventuelt kan søge.

Vær opmærksom på, at der er nogle helt grundlæggende adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan søge om kompensation. Et krav for at ansøge i én af puljerne er for eksempel, at du skal have haft en årlig minimumsindtægt på 100.000 kroner for kunstnerisk virke. For alle puljerne gælder det, at din personlige årsindkomst ikke må overstige 800.000 kroner i 2020. Hvis du søger Erhvervsstyrelsens ordninger for freelancere eller ’kombinatører’ (der både har A- og B-indkomst) kan du maksimalt få udbetalt 23.000 kroner pr. måned før skat i kompensationsperioden. Søger du ordningerne for sæsonafhængige indtægter – enten hos Erhvervsstyrelsen eller hos Slots- og Kulturstyrelsen – kan du maksimalt få udbetalt 3 x 37.000 pr. måned før skat.

Alle de nuværende kompensationsordninger har samme ansøgningsfrist: 30 september 2020.

  • Sæsonafhængige kunstnere (Slots- og Kulturstyrelsen)
  • Sæsonafhængige freelancere (Erhvervsstyrelsen)
  • Tab i perioden 9. juli til 8. august 2020: Selvstændige/freelancere eller kombinatører (Erhvervsstyrelsen)

Hvis du tidligere har søgt kompensation efter nogle af de tidligere puljer, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning, så du ikke bliver kompenseret dobbelt.  

 

2. Udfyld din ansøgning

Du skal søge om kompensation via den relevante puljes webformular.


Vær opmærksom på, at når du søger om kompensation, ansøger du om kompensation for dit samlede Corona-relaterede indtægtstab i den pågældende periode. Dine indtægter fra Koda vil typisk kun udgøre en delmængde af dit samlede indtægtstab. Kodas oplysninger skal derfor lægges til dine andre tab. Og oplysningen fra Koda fungerer kun som dokumentation for dit tab af rettighedsindtægter fra Koda.
Alle spørgsmål som ikke omhandler Kodas beregning, skal du stille direkte til den styrelse, hvor du ansøger om kompensation. Begge styrelser har oprettet en hotline, der kan hjælpe dig. Bliver du mødt med manglende forståelse for, at dit tab af Koda-indtægter er relevant, må du meget gerne give os besked, så vi på mere generelt niveau kan hjælpe med dialogen med styrelsen.

3. Tro og love

Inden du sender din ansøgning, så vær opmærksom på, at du søger på tro og love, og at der vil finde efterregulering og eventuel kontrol sted fra den styrelse, der har bevilget. Send herefter din ansøgning.

4. Tjek din tabsopgørelse i december

I slutningen af året bliver der foretaget en række efterreguleringer. Koda vil til den tid kunne levere en opgørelse over dit samlede tab af rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

I tilfælde af at det afviger fra den kompensation, du måtte have fået udbetalt, er det vigtigt, at du melder tilbage til den bevilgende styrelse, så de kan efterregulere. Det gælder både i tilfælde af, at du har fået for meget eller for lidt.