Guide til ansøgning om kompensation

På denne side har vi samlet en guide til dig, der ønsker at søge om kompensation for tabte rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

Opdateret: 10. november 2020

Koda kan hjælpe med at beregne dit tab

Som medlem af Koda skal du selv ansøge i én af myndighedernes puljer. I forhold til dit tab af Koda-indtægter skal du kontakte vores Medlemsservice for hjælp til et estimat. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge den tabsberegner, Koda tidligere har udviklet, til ansøgninger til de kompensationsordninger der nu er åbne.

Klik på overskrifterne i guiden herunder og læs mere.

 

1. Vælg din pulje og tjek adgangskrav

Myndighederne har nu to kompensationspuljer, som kan være relevante for Koda-medlemmer. Det er vigtigt, at du starter med at finde ud af, hvilken pulje du eventuelt kan søge.

Vær opmærksom på, at der er nogle helt grundlæggende adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan søge om kompensation. Et krav for at ansøge i én af puljerne er for eksempel, at du skal have haft en årlig minimumsindtægt på 100.000 kroner for kunstnerisk virke. For alle puljerne gælder det, at din personlige årsindkomst ikke må overstige 800.000 kroner i 2020. Hvis du søger Erhvervsstyrelsens ordninger for freelancere eller ’kombinatører’ (der både har A- og B-indkomst) kan du maksimalt få udbetalt 23.000 kroner pr. måned før skat i kompensationsperioden.

Slots- og Kulturstyrelsens midlertidige kunststøtteordning har tre forskellige puljer: 

 • For tabte indtægter i perioden 9.juli 2020 – 31. august 2020.
 • For tabte indtægter i perioden 1. september – 31 oktober 2020 samt perioden 1. november – 31. december 2020, men her gælder, at kunstneriske indtægter skal være tabt som følge af mindst ét af følgende fem forhold:
  • Forbud mod at holde åbent
  • Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.


Erhvervsstyrelsen har ordninger for freelancere/kombinatører:

 • Freelancere med B-indkomst eller med både A- og B-indkomst kan lige nu kun søge om kompensation for perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020. Så snart det bliver muligt at søge for perioden fra den 1. november til den 31. december 2020, vil du kunne læse mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk.

Du kan kontakte Kodas medlemsservice på medlem@koda.dk, hvis du har brug for hjælp til at beregne dit tab af indtægter fra Koda.

Hvis du tidligere har søgt kompensation efter nogle af de tidligere puljer, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning, så du ikke bliver kompenseret dobbelt.  

 

2. Udfyld din ansøgning

Du skal søge om kompensation via den relevante puljes webformular.


Vær opmærksom på, at når du søger om kompensation, ansøger du om kompensation for dit samlede Corona-relaterede indtægtstab i den pågældende periode. Dine indtægter fra Koda vil typisk kun udgøre en delmængde af dit samlede indtægtstab. Kodas oplysninger skal derfor lægges til dine andre tab. Og oplysningen fra Koda fungerer kun som dokumentation for dit tab af rettighedsindtægter fra Koda.
Alle spørgsmål som ikke omhandler Kodas beregning, skal du stille direkte til den styrelse, hvor du ansøger om kompensation. Begge styrelser har oprettet en hotline, der kan hjælpe dig. Bliver du mødt med manglende forståelse for, at dit tab af Koda-indtægter er relevant, må du meget gerne give os besked, så vi på mere generelt niveau kan hjælpe med dialogen med styrelsen.

3. Tro og love

Inden du sender din ansøgning, så vær opmærksom på, at du søger på tro og love, og at der vil finde efterregulering og eventuel kontrol sted fra den styrelse, der har bevilget. Send herefter din ansøgning.

4. Tjek din tabsopgørelse i december

I slutningen af året bliver der foretaget en række efterreguleringer. Koda vil til den tid kunne levere en opgørelse over dit samlede tab af rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen.

I tilfælde af at det afviger fra den kompensation, du måtte have fået udbetalt, er det vigtigt, at du melder tilbage til den bevilgende styrelse, så de kan efterregulere. Det gælder både i tilfælde af, at du har fået for meget eller for lidt.