Koda-Dramatik - Støtte til dansk musikdramatik 2012

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Støtten gives til fremførelse af danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted i, samt til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis de bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Man behøver ikke være medlem af Koda-Dramatik for at søge. Alle Koda medlemmer kan søge denne dramatikpulje.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

  • Er der søgt støtte andre steder?
  • Hvordan realiseres projektet?
  • Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et opførelseshonorar (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).
  • Send gerne eksempler på komponistens produktion, men aldrig originaler - kun kopier.

Send ansøgning til Koda-Dramatik senest fredag den 2. november 2012. I ansøgningen bedes anført CPR/CVR-nr samt bankkonto nr.

Koda-Dramatik

Landemærket 23-25
Postboks 2154
1016 København K
E-mail: teater@koda.dk
Svar udsendes ca. den 1. december 2012.

Læs mere om Koda-Dramatik