Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Formand Niels Rønsholdt byder velkommen til Kodas generalforsamling 2020

GF 2020: Nye bestyrelsesmedlemmer og stor opbakning til bestyrelsens indstillinger

Efter en mere end syv timer lang generalforsamling med et flot fremmøde både fysisk og digitalt havde Koda fået en ny bestyrelsessammensætning, og samtlige af bestyrelsens indstillinger var blevet stemt igennem med markant flertal.

”Man kan roligt sige, at dette år er kommet svært i gang - ikke mindst for musikbranchen. Sammen hver for sig er blevet et slags uofficielt motto for det her forsømte forår. Sammen hver for sig kunne sådan set også godt være et uofficielt motto for Koda, fordi hver for sig skaber vi musikken, og her i Koda er vi sammen. Når vi forvalter vores rettigheder, gør vi det sammen, og det er netop kollektivet, vi fejrer i dag.”

Med disse ord åbnede Kodas formand, Niels Rønsholdt, generalforsamlingen, som grundet corona-krisen har været udskudt to gange. En generalforsamling med flere spændende og vigtige emner på dagsordenen. Blandt andet var der valg til tre poster som generalforsamlingsvalgt autormedlem af Kodas bestyrelse.

De første punkter på dagsordenen omhandlede beretningen om årets virksomhed fra Kodas formand samt fremlæggelse af det årlige regnskab og den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse, som Kodas direktør stod for. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind

Næste punkt på dagsordenen var valget til de tre poster som generalforsamlingsvalgt autormedlem af Kodas bestyrelse, og de skulle vælges blandt otte kandidater. Efter kandidater hver især havde motiveret deres kandidatur, skulle der stemmes. Resultatet betød, at Koda nu har fået to nye bestyrelsesmedlemmer, Jesper Hansen og Pernille Bévort, og samtidig blev Kodas formand, Niels Rønsholdt, genvalgt. Derfor består Kodas bestyrelse nu af følgende ni medlemmer:

 

  • Niels Rønsholdt (autorrepræsentant)
  • Ole Dreyer (formand for Musikforlæggerne)
  • Anna Lidell (formand for DJBFA)
  • Bent Sørensen (autorrepræsentant, formand for DKF)
  • Jesper Hansen (autorrepræsentant)
  • Niels Mosumgaard (autorrepræsentant, formand for DPA)
  • Loui Törnqvist (forlagsrepræsentant)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)


Troels Abrahamsen blev 1. suppleant og Arne Würgler 2. suppleant. Bestyrelsens konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Opbakning til bestyrelsens indstillinger

De næste mange punkter på dagsordenen handlede om bestyrelsens indstillinger - blandt andet til en omlægning af den subventionerede koncertpulje og uropførelsestillægget, så de ikke længere vil være en del af Kodas fordelingsplan. Derudover var der også en række forslag stillet af medlemmerne på dagsordenen - blandt andet om anvendelsen af de såkaldte ufordelbare midler.

De mange indstillinger og forslag udmøntede sig i række gode og lange diskussioner om både principper for fordeling og om de kulturelle midler. Resultatet af de mange afstemninger viste en stor opbakning til bestyrelsens indstillinger, som alle blev vedtaget med markante flertal. Og da der ikke var nogle punkter til eventuelt, kunne aftenens dirigent efter en af de længste generalforsamlinger i Kodas historie ophæve forsamlingen.

Medlemmer af Koda kan få referatet fra generalforsamlingen tilsendt ved at henvende sig til [email protected] eller [email protected].