Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling: Ændringsforslag stemt igennem

Til Kodas ekstraordinære generalforsamling den 24. august skulle der for anden gang stemmes om tre forslag til vedtægtsændringer: beslutningen om ikke at tillade dobbeltmandater, ændring af valgfrekvensen samt en sproglig gennemretning af vedtægterne. Alle forslag blev stemt igennem med et markant flertal.

Til Kodas ordinære generalforsamling tilbage i juni måned blev tre ud af fire forslag til vedtægtsændringer vedtaget med et flertal, men vedtægtsændringer kræver ifølge reglerne, at forslagene også stemmes endeligt igennem med mere end to tredjedels flertal ved en ekstraordinær generalforsamling. Derfor blev der den 24. august afholdt ekstraordinær generalforsamling udelukkede med afstemningen af de tre forslag på dagsordenen. Alle tre forslag blev stemt igennem med et markant flertal.

Vedtægtsændringerne betyder for det første, at det ikke længere vil være muligt at sidde med et dobbeltmandat i Kodas bestyrelse. Det vil sige, at de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke samtidig må sidde i bestyrelsen i en af de tre komponistforeninger eller hos Musikforlæggerne. Hver af de fire foreninger har i forvejen en født plads i bestyrelsen med foreningernes forpersoner. Ændringen træder i kraft fra den ordinære generalforsamling 2022, og de får således ikke betydning for de nuværende medlemmer af bestyrelsen.

Derudover blev en ændring af valgfrekvensen også stemt igennem, så der både vælges autorer og forlæggere hvert år. Afslutningsvis var der også opbakning til en sproglig gennemretning af vedtægterne, således at der fremover vil stå forperson og ikke formand i vedtægterne.