Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
På Kodas generalforsamling var der flere vigtige emner på dagsordenen - blandt andet valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse

GF 2021: Bestyrelsesmedlemmer genvalgt og vedtægtsændringer stemt igennem

På Kodas generalforsamling den 16. juni blev to af forlagsmedlemmerne i bestyrelsen genvalgt. Samtidig blev tre ud af fire vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen stemt igennem.

”Selvom overskriften for dagen er ’Kodas generalforsamling 2021’, så handler det jo i dag om året 2020. 2020 var et år med rigtig mange udfordringer for os alle sammen på grund af pandemien – både menneskeligt og for store dele af vores branche. Men nu kan vi se et lys. Sommeren er her, og koncerterne begynder også så småt at pible frem, så det er grund til forhåbning.”

Med dette optimistiske budskab indledte Kodas bestyrelsesformand, Niels Rønsholdt, generalforsamlingen, der ligesom sidste år var blevet udskudt et par måneder grundet coronarestriktioner. På dagsordenen var flere vigtige emner som valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse samt flere forslag om vedtægtsændringer.

De første punkter på dagsordenen omhandlede beretningen om årets virksomhed fra Kodas formand samt fremlæggelse af det årlige regnskab og den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse, som Kodas direktør stod for. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.

To bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Næste punkt på dagsordenen var valget af to forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse, og de skulle vælges blandt tre kandidater. Efter kandidaterne hver især havde motiveret deres kandidatur, skulle der stemmes, og efter et tæt valg endte det med, at de to nuværende medlemmer, Loui Törnqvist og Søren Winding, blev genvalgt til Kodas bestyrelse, mens den tredje kandidat, Mette Zähringer, blev valgt som suppleant.

Samtidig har komponistforeningerne DPA og DKF begge skiftet ud på forpersonsposterne, hvilket betyder, at de indtræder i bestyrelsen som erstatning for foreningernes tidligere forpersoner. Derfor består Kodas bestyrelse nu af følgende ni medlemmer:

 • Niels Rønsholdt (autorrepræsentant)
 • Ole Dreyer (formand for Musikforlæggerne)
 • Anna Lidell (forkvinde for DJBFA)
 • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
 • Jesper Hansen (autorrepræsentant)
 • Tobias Stenkjær (formand for DPA)
 • Loui Törnqvist (forlagsrepræsentant)
 • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
 • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
 • Jens Visby (medarbejderpræsentant)

 

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 22. juni konstitueret sig som følger:

 • Niels Rønsholdt (formand)
 • Anna Lidell (næstforkvinde)
 • Loui Törnqvist (næstforkvinde)
Bestyrelsens indstillinger stemt igennem

De næste fire punkter handlede om bestyrelsens indstillinger om blandt andet den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter og om den generelle fordelingspolitik. Alle indstillinger var de samme som blev vedtaget sidste års, og de blev alle stemt igennem med et markant flertal.

I forbindelse med disse indstillinger blev der debatteret en del om administrationen og organiseringen af de kulturelle midler, hvilket er et område, som bestyrelsen har arbejdet meget med i 2020. I den forbindelse kunne bestyrelsen fortælle, at der vil blive igangsat en proces med stor inddragelse af medlemmerne. Formålet er helt enkelt at få så mange midler som muligt ud i miljøerne og arbejde for skabelsen af ny musik. Denne proces vil blandt andet indebære en række medlemsmøder, hvor disse emner skal debatteres. Mere info om møderne følger.

Tre ud af fire vedtægtsforslag vedtaget

Herefter var det tid til at drøfte og stemme om de fire vedtægtsændringer, som bestyrelsens havde lagt op til. Ved vedtægtsændringer kræver det, at mindst halvdelen af Kodas stemmeberettigede medlemmer (cirka 3250) er til stede, og at ændringerne bliver stemt igennem igen ved en ekstraordinær generalforsamling. Så mange mødte ikke op, hvorfor vedtægtsændringer i stedet kræver vedtagelse på to generalforsamlinger med et flertal på mindst to tredjedele af de fremmødtes stemmer.

Tre af forslagene blev vedtaget med mere end to tredjedel af stemmerne: Beslutningen om ikke at tillade dobbeltmandater, hvilket vil sige, at de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke samtidig må sidde i bestyrelsen i en af de tre komponistforeninger eller hos Musikforlæggerne, som ifølge Kodas vedtægter har en født plads i bestyrelsen. Derudover blev en ændring af valgfrekvensen også stemt igennem, så der både vælges autorer og forlæggere hvert år, samt en sproglig gennemretning af vedtægterne, således at der fremover vil stå forperson og ikke formand i vedtægterne.

Det sidste forslag, som var til afstemning, handlede om muligheden få at vælge et eksternt medlem til bestyrelsen. Et forslag som tidligere var blevet forkastet, og forslaget var derfor til årets generalforsamling blev tilpasset på baggrund af noget af kritikken fra seneste afstemning i 2018. 57 procent stemte for, men da en ændring krævede 66,67 procent af stemmerne, blev forslaget ikke stemt igennem. 

Der holdes ekstraordinær generalforsamling 24. august, hvor de tre vedtagende forslag skal stemmes endeligt igennem.

 

Medlemmer af Koda kan få referatet fra generalforsamlingen tilsendt ved at henvende sig til [email protected] eller [email protected].