Kodas bestyrelsesformand, Niels Rønsholdt, ved dagens ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling: ændringsforslag forkastet

Til dagens ekstraordinære generalforsamling skulle der for anden gang stemmes om muligheden for, at Kodas bestyrelses skulle kunne udvides med et eksternt medlem. Flertallet for forslaget var ikke stort nok, så forslaget blev forkastet.

I dag blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen – andenbehandling af et forslag om vedtagelse af nye vedtægter. Forslaget til vedtægtsændringer gik på, at Kodas bestyrelses skulle kunne udvides med et eksternt medlem.

Til den ordinære generalforsamlingen i maj måned blev forslaget vedtaget med et markant flertal, men i og med at forslaget krævede en vedtægtsændring, skulle der i tråd med Kodas vedtægter også stemmes om forslaget ved en ekstraordinær generalforsamling. Selvom der til dagens ekstraordinære generalforsamling var et flertal for forslaget (33 stemte for, 26 imod og to stemte blankt), opnåede det ikke de påkrævede to tredjedele af stemmerne, og det blev derfor forkastet.

Bestyrelsen: Arbejdet for at sikre et stærkt Koda fortsætter

Kodas bestyrelsesformand Niels Rønsholdt ærgrer sig over resultatet, men understreger, at bestyrelsens arbejde for at sikre et stærkt og veldrevet Koda fortsætter:

”Vi havde fra bestyrelsens side håbet, at dagens afstemning ville støtte den ordinære generalforsamlings opbakning til forslaget. Sådan gik det desværre ikke, og det må vi selvfølgelig tage til efterretning. Demokratiet fungerer og har talt, og heldigvis har vi - også i den nuværende sammensætning - en god og kompetent bestyrelse, der nu ser frem til at fortsætte arbejdet for et stærkt og veldrevet Koda.”

 

Demokratiet fungerer og har talt - Niels Rønsholdt