Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Previous Next

Generalforsamling 2019: Nyt bestyrelsesmedlem valgt ind

Til årets generalforsamling i Koda valgte musikforlæggerne et nyt bestyrelsesmedlem ligesom et forslag om at tilføje et eksternt bestyrelsesmedlem blev vedtaget. Derudover var det sidste generalforsamling med Niels Mosumgaard i spidsen, da han efter seks begivenhedsrige år takker af som formand for Kodas bestyrelse.

”Når vi tænker på 2018 er det som et år, hvor ting, vi har arbejdet på længe, begyndte at finde form og indhold.”

Sådan lød det indledningsvis, da Kodas formand, Niels Mosumgaard, efter seks års tro tjeneste i spidsen for bestyrelsen for sidste gang skulle fortælle forsamlingen om de mest markante begivenheder i de foregående år. Det var derfor meget passende, at han kunne konstatere, at Koda efter de nok mest begivenhedsrige år i organisationens historie har skabt rammerne for et moderne forvaltningsselskab.

 

Det har været en fantastisk rejse - Niels Mosumgaard

 

”Det har været en fantastisk rejse, og vi er kommet hele vejen rundt om forretningen, vedtægterne og samarbejdet med organisationer i både ind -og udland. Vi er kommet gennem interne forandringer, som har kradset ind i mellem, men der har også været et fantastisk samarbejde med direktion, medarbejdere og en produktiv udveksling med jer som medlemmer af alle slags. Det har været et privilegie at stå i spidsen for en så anerkendt og respekteret virksomhed,” lød konklusionen på formandens sidste beretning.

Pengene skal hurtige ud til medlemmer

Efter formandens beretning fremlagde Kodas direktør, Anders Lassen, årets nøgletal og gennemsigtighedsrapport. Anders Lassen fortalte blandt andet, at Kodas indtægter for andet år i træk rundende en milliard, og selvom der var fremgang på en række områder, skyldes en del af den høje omsætning ligesom i 2017 efterbetalinger fra tidligere års tv-distribution.

Han understregede, at det naturligvis ikke er tilfredsstillende, at der skal gå flere år fra kundeaftalerne er i hus, til pengene kommer ud til Kodas medlemmer. Derfor er der indledt et arbejde med at finde på måder, hvorpå pengene kan komme hurtigere ud til vores medlemmer.

I det hele taget har det i 2018 været et stort tema i Koda at få pengene hurtigere ud til medlemmerne. Anders Lassen kunne fortælle, at det beløb, Koda gennemsnitligt har stående på bankbogen, er for højt, og at han forventer, at det vil blive bragt ned i løbet af 2019. Dette skal blandt andet blive til virkelighed gennem hurtigere udbetalinger, og allerede i 2019 er Koda begyndt at udbetale en række områder månedligt.

Stigende omkostninger

Afslutningsvis kunne Anders Lassen fortælle, at Kodas omkostninger er stigende. Administrationsprocenten var på 10,7 procent i 2018 og dermed knap en procent højere end det foregående år. Baggrunden for de stigende omkostninger skyldes blandt andet, at der er investeret i outsourcing af Kodas IT for at styrke sikkerheden, og i nye teknologiske løsninger, der skal sikre, at Koda står stærkt i fremtidens konkurrence.

 

Det er nu, at vi skal bygge platformen til fremtiden - Anders Lassen

 

”Det er nu, mens vi har pengene, at vi skal bygge platformen til fremtiden. Vi vil selvfølgelig blive ved med at arbejde for en administrationsprocent, der er konkurrencedygtigt, men der er ingen grund til at presse os selv til få den lavest tænkelige, hvis det betyder, at alternativet er, at vi ikke kan investere i fremtiden,” sagde Anders Lassen.

Nyt bestyrelsesmedlem valgt ind

Dermed var der taget hul på de senere punkter på mødets dagsorden. Først og fremmest skulle der vælges nye medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, hvor det i år udelukkende var forlagsmedlemmer, som var på valg - tre kandidater skulle kæmpe om de to pladser, der var på valg.

Efter stemmerne fra den første onlineafstemning i Kodas historie var gjort op, viste resultatet, at Søren Winding, Co-founder af forlaget Tigerspring, blev genvalgt, og at Loui Törnqvist, administrerende direktør for forlaget Edition Wilhelm Hansen, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Det nu tidligere bestyrelsesmedlem Peter Littauer blev valgt som suppleant.

Alle bestyrelsens indstillinger godkendt

Efter valget og generalforsamlingens godkendelse af henholdsvis årsregnskab og gennemsigtighedsrapport, blev de indstillinger fra bestyrelsen, der var på dagsordenen, gennemgået og fremlagt til beslutning. Generalforsamlingen stemte med et markant flertal for samtlige indstillinger. Herudover godkendte generalforsamlingen oplæg til fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, PwC blev valgt som ekstern, statsautoriseret revisor, ligesom der blev valgt tre kritiske revisorer og to suppleanter.  

  • Se alle bestyrelsens indstillinger her

Særligt forslaget om, at Kodas bestyrelses skal udvides med et eksternt medlem, skabte debat i salen. Et par af de fremmødte tolkede forslaget som, at det eksterne medlem skulle bestride formandsposten, og de mente ikke, at en person, som ikke var medlem af Koda, skulle være musikskabernes ansigt udadtil. Omvendt var dog også flere i salen som tilkendegav deres opbakning til forslaget.

Bestyrelsen ville ikke afvise, at det eksterne medlem kunne blive formand, men understregede samtidig, at det på ingen måde var sikkert, da det først afgøres, når bestyrelsen konstituerer sig. Derimod kunne de fortælle, at formålet med deres indstilling handler om, at den øget konkurrence og hastige digitalisering, stiller store og nye krav til Kodas bestyrelse. Derfor har de vurderet, at der er behov for, at udvide bestyrelsen med et medlem, som har professionelle bestyrelseskompetencer og erfaring fra virksomheder med både kultur og forretning samt fokus på ledelse og digitalisering. 

  • Læs det vedtaget forslag om et eksternt bestyrelsesmedlem her

Afslutningsvis fik den angående formand Niels Mosumgaard både blomster og tale, og selv takkede han de fremmødte for endnu et år med engageret deltagelse.

Læs mere om resultaterne i 2018 i Kodas årsberetning

HUSK

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted den 17. juni kl. 14:00. Her skal der stemmes endeligt om bestyrelsens forslag til nye vedtægter på baggrund af deres vedtaget forslag om tilføjelsen af et eksternt bestyrelsesmedlem.

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling