Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Til Kodas medlemmer: Der forhandles fortsat intensivt om aftalen med YouTube

Mens forhandlingerne med YouTube er i fuld gang, går kulturminister Joy Mogensen aktivt ind i problemstillingen omkring techgiganternes ageren.

Forhandlingerne om en ny fælles-nordisk aftale med YouTube er stadig i gang. Desværre er det indtil nu ikke lykkedes parterne at nå til enighed om vilkårene for en fælles aftale, men der arbejdes intensivt på at komme de sidste knaster til livs. Vi melder selvfølgelig ud så snart, der er nyt.

Kulturministeren går aktivt ind i problemstillingen

Fra politisk hold har blokeringen af Kodas repertoire på YouTube i Danmark fået kulturminister Joy Mogensen til at gå aktivt ind i den grundlæggende problemstilling omkring techgiganternes ageren og den udnyttelse af deres monopolstatus, som skaber en voldsom skævhed i enhver forhandling.

10. august skrev Joy Mogensen blandt andet på sin Facebook-profil:

”Det er en kæmpe udfordring for udbredelsen af dansk musik, at en dominerende platform som YouTube (Google) fjerner danske titler fra platformen på grund af en rettighedskonflikt mellem KODA og YouTube. Det illustrerer, hvor stort et problem tech-giganterne er i en moderne medieverden: De er ikke til at komme udenom, men de respekterer ofte ikke den indholdsproduktion eller de markeder, som de agerer på og profiterer af," skriver Kulturministeren og fortsætter:

"Det gælder især musik, men også andet indhold. De store platforme har et ansvar for at dele indhold på en måde, så både musik og andre produkter er tilgængelige. Og at det ikke sker uden fair betaling for det indhold. Samfundet har nu engang forrang, og vi skal forvente, at private virksomheder agerer på vores marked, så de indgår positivt i vores demokrati, og hvis man formidler kunst og kultur, at man så også understøtter de skabende og udøvende kunstnere (...)”

Et europæisk anliggende  

Kulturministeren har meget utvetydigt tilkendegivet, at hun vil arbejde for, at det ophavsretsdirektiv fra EU, der nu skal implementeres i dansk lov, bliver det på en måde, som sikrer ordentlige vilkår for dem, der skaber indholdet. ”Så vi i hele Europa går samme vej og sammen sikrer et fundament for skaberne af kultur og værdier,” som det lyder i hendes opslag.

Det er et vigtigt signal, som er blevet bemærket langt udenfor Danmarks grænser. Senest har vores europæiske paraply organisation, GESAC, i en direkte henvendelse til det danske Kulturministerium tilkendegivet deres anerkendelse af ministerens klare stillingtagen til behovet for en fælles europæisk politisk regulering.

Politikerne hverken kan eller skal gå ind i konkrete aftaleforhandlinger heller ikke, når de går i hårdknude. Men de kan yde en kolossal hjælp ved at gennemføre den politiske regulering af de rammevilkår, der er helt nødvendige, hvis Koda og andre fremover skal undgå at blive trukket rundt i Googles forhandlingsmanege, som det har været tilfældet i den aktuelle konflikt omkring dansk musik på YouTube.