Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Koda giver svar på de mest hyppige spørgsmål til blokeringen af musik på den danske del af YouTube.

Få svar på spørgsmål til Googles blokering af musik på YouTube

Googles blokering af den danske del af YouTube rejser mange spørgsmål. Her giver Koda svar på de mest hyppige spørgsmål, vi har modtaget.

Alt imens forhandlingen om en ny fælles-nordisk aftale er i fuld gang, har Google valgt at sætte en tyk streg under deres totale dominans i markedet og torsdag i sidste uge meddelte de Koda, at alt dansk musikindhold bliver blokeret fra YouTube. Blokeringen giver anledning til mange spørgsmål hos både musikforbrugere og medlemmer af Koda.

Det er YouTube, der har valgt at blokere for den danske musik, og på et teknisk niveau kontrollerer de, hvilket indhold de blokerer, hvor og hvornår. Dermed kan Koda ikke give detaljerede og endelige svar på alle spørgsmål.

Herunder er Kodas svar på de mest hyppige spørgsmål til Googles blokering af Kodas repertoire fra YouTube. Siden vil løbende blive opdateret, hvis der kommer nye spørgsmål til.

Hvilken musik bliver blokeret på YouTube?

YouTube har meddelt, at de vil blokere den musik, som Koda repræsenterer, fra den danske del af alle YouTubes tjenester. Koda repræsenterer stort set al dansk musik på YouTube, så det er primært den musik, som YouTube nu blokerer fra den danske del af YouTube. Internationale sange risikerer dog også at blive blokeret fra den danske del af YouTube, hvis der er et Koda-medlem, som har en andel på en international sang. Endelig vil der være sange, hvor det er et udenlandsk forvaltningsselskab, der har bedt Koda om at repræsentere deres rettigheder i Danmark, som vil kunne blive blokeret fra den danske del af YouTube – det gælder fx musik fra Norge, Finland og Island. Vi kan dog ikke garantere, at der ikke bliver blokeret mere end dette. Det er YouTube, der på teknisk niveau styrer hvilket indhold, der blokeres, og hvornår.

I hvilket lande blokerer YouTube dansk musik?

Kun i Danmark – man kan høre musik fra Kodas repertoire i udlandet, da denne brug vil være dækket af lokale aftaler i udlandet.

Hvordan ved YouTube om et stykke musik er dansk eller ikke dansk?

Som en del af det eksisterende samarbejde mellem Koda og Google orienterer Koda løbende Google om, hvilke musikværker Koda repræsenterer i Danmark. Via YouTubes indholdsgenkendelsesteknologi, også kaldet ContentID, identificerer YouTube det indhold, der er omfattet. Dette samarbejde har foregået siden Koda og YouTube indgik sin første aftale.

Hvornår forventes Kodas repertoire at være tilbage på Youtube?

Det kan vi desværre ikke svare på. Det sker, når vi er blevet enige om en aftale.

Kommer musikvideoer automatisk op igen, når der er enighed om en ny aftale?

Det er YouTubes platform, så det kan vi desværre ikke garantere på deres vegne. Men vi har ikke grund til at tro andet end, at det er i alles interesse, at det blokerede indhold kommer på igen, så snart blokeringen stopper.

Koda hævder, at Google har krævet en prisreduktion på næsten 70 procent som betingelse for en forlængelse af den eksisterende aftale. Google siger, de har tilbudt en aftale, der er bedre end det nuværende. Hvad er op og ned her?

Den prisreduktion på næsten 70 procent som Google har krævet, handler udelukkende om Kodas eksisterende YouTube-aftale. Det var Googles krav for at ville forlænge aftalen indtil en ny fælles-nordisk aftale blev indgået. Den nye aftale skal erstatte de norske, finske og danske komponist -og sangskriverselskabers lokale aftaler og samle dem i én fælles aftale med Google.

For Kodas vedkommende udløb den danske aftale den 1. august. Google har, som betingelse for en midlertidig aftaleforlængelse, indtil en ny aftale er færdigforhandlet, krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med næsten 70 procent.

Det er denne aftale, vi tydeligt har henvist til i vores pressemeddelelser og i diverse interviews med danske medier, og dette som er årsagen til, at YouTube har valgt at blokere Kodas repertoire på YouTube.

Når Google siger, at de har tilbudt en bedre aftale end den nuværende, er det den nye fælles-nordiske aftale, de refererer til. Det er dog ikke Kodas opfattelse, at der er tale om en bedre aftale, men der forhandles fortsat.

Google siger, at I vil have flere penge end de andre lande. Er det rigtigt?

Vi kender ikke til størrelserne på de beløb, der betales til vores udenlandske søsterselskaber. Dét, der er vigtigt at understrege her, er, at vi i en midlertidig aftaleforlængelse har ønsket at fortsætte på samme niveau som parterne har været enige om siden 2018, hvor vores seneste aftale blev indgået. Google har ønsket at reducere niveauet med 70 procent.

Hvorfor meldte Koda ikke ud tidligere, at der var en risiko for, at YouTube ville blokere for den danske del af YouTube?

Vi håbede til det sidste, at det kunne lykkes at blive enige om en midlertidig aftaleforlængelse, ikke mindst i lyset af at forhandlingen i Polaris om en ny aftale skred fornuftigt frem. Vi meldte ud, så snart vi fra YouTube fik besked om, at blokeringen ville blive en realitet.

Hvor meget tjener man pr. stream på YouTube, som Koda-medlem?

Når vi offentliggør gennemsnitlige streamingværdier for de enkelte streamingtjenester, er det først og fremmest gjort som en medlemsservice, der giver vores medlemmer et billede af, hvad de kan forvente at tjene på de enkelte tjenester. På abonnementstjenester er dette forholdsvis nemt at regne ud, for alle værker/musiknumre modtager det samme beløb pr. stream. Dette er ikke tilfældet for YouTube.

Udbetalingen for en video med musik på YouTube afhænger af antallet af streams, samt hvor mange annonceindtægter den enkelte video genererer, og reklameindtægterne kan variere meget fra video til video, da en video kan have tilknyttet forskellige antal og typer af annoncer. Der er derfor en stor forskel på, hvad man tjener pr. stream på YouTube, hvorfor vi ikke har offentliggjort en standardiseret streamingværdi for YouTube.