Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Opdateringer på Mit Koda

På listen nedenfor ses nogle af de seneste forbedringer og fejlrettelser på Mit Koda.
Release 30-5-2023
 • Værkliste/Værkregistrering: Det er nu muligt at registrerere sine reklameoplysninger og uploade en lydfil enten via Værklisten eller når man registrerer et nyt værk.
Release 11-5-2023
 • Værkliste/Værksøgning: ISRC-koder kan ses på værkerne.
 • Småjustering af layout på loginsiden.
Release 8-5-2023
 • Transportoversigt: For forlag. Nu virker visningen af transportoversigten igen.
 • Værkliste: Registrer værk fra et 'ikke-registrerede' værk har IKKE virket fra 25/4 kl. 11 til 8/5 kl. 17, selvom medlem har modtaget kvitteringsmails. Hvis værket ikke er på Værklisten, så registrer værkerne igen. Vi beklager.
Release 25-4-2023
 • Værkregistrering: Titelfelter skal udvides op til 60 tegn.
Release 28-3-2023
 • Værksøgning: Hvis et værk bliver brugt i en film, vil der være et link fra værket til Film/tv-søgningen (for alle værker, også andres værker).
 • Værkregistrering: Det er nu ikke muligt at skrive med små bogstaver i ISRC koden.
Release 10-3-2023
 • Menu: På mobilvisning var det ikke muligt at se menuen fx til at logge ud.
 • Generalforsamling: Tilmeldingsside til Generalforsamling er blevet gjort klar.
Release 22-2-2023
 • Værkregistrering: Hvis du vælger at tilføje en alternativ titel, kan du nu også vælge hvilken type alternativ titel det er, fx "Første linje af teksten" eller "Ikke korrekt titel". Du har også fået mulighed for at tilføje mere end en alternativ titel.
 • Værkregistrering: Du kan nu tilføje ISRC-koder på nye værker.
 • Værkliste: Du kan tilføje ISRC-koder på allerede registrerede værker.
 • Værkliste: Mouseover hjælpetekst på Excel/Pdf om max 100 værker i det simple udtræk.
 • Værkliste: Der kan nu søges på flere måder i egen værkliste fx kan der søges i kombination med en medrettighedshavers efternavn eller IPI-nummer, eller på et værknummer.
Release 3-2-2023
 • Koncertliste: I deling af koncertliste med anden rettighedshaver kan man nu igen søge rettighedshaveren frem via IPI-nummer.
 • Værkliste: I listen 'Nye værker registreret af andre' kan man nu igen klikke på 'Læst' og værkerne forsvinder med det samme i denne liste.
Release 20-1-2023
 • Registrer værk for forlag: Mulighed for andel på 1 % til forlag er nu muligt.
 • Registrer værk: Kvitteringsmailens emnefelt så der nu står værkets titel (værkkvittering).
 • Registrer værk: Fold navn ud i søgning i 'Tilføj rettighedshaver' virker igen.
 • Registrer værk: Kommentarfelt med nedtælling går nu ikke i minustal.
 • Værkliste: Listen over 'Nye værker registreret af andre' opdaterer nu igen.
 • Værkliste for forlag: Via detaljer på værket er det nu muligt igen at gå via link til Filmsøgning.
 • Generalforsamling: Ny side til Generalforsamling.
Release 13-12-2022
 • Kontooversigt: Fejl med visning af andele på udbetaling af uropførelsestillæg, hvor flere 'linjer' blev lagt sammen og kunne danne andele på 200 %, er blevet løst.
 • Koncertliste: Danske koncerter, der står som 'Afregnet' i Koncertlisten, skifter visning/beløb i 'Optjent til senere udbetaling' med det samme.
Release 28-11-2022
 • Værkliste: Visningen "Nye værker registreret af andre" virker igen. På visningen kan du godkende værkregistreringen ved at klikke "Læst" ud for værket.
Release 17-11-2022
 • Værkliste: Nye felter til filtrering / søgning efter værker. Nu kan der søges i kombination af egne værker med navn på andet rettighedshaver, IPI-nummer og der kan søges på værktitel og værknummer.
 • Registrer værk: Tilføj rettighedshaver med et navn med apostrof kunne ikke vælges, men det er nu rettet op.
 • Analyse: Området "Biograf" er blevet flyttet til korrekt område, så det ikke er under "Mekanisk", men under "Fremførelse".
Release 23-8-2022
 • Registrer værk: Du kan tilføje rettighedshavere til din favoritliste ved at søge dem frem, sætte flueben ud for favorit, og ved næste registrering vil navnene kunne ses i din favoritliste.
 • Rapporter koncert: Design af favorit-knap ved valg af spillested, så der skelnes mellem at klikke på ’Vælg’ ud for spillested og ”Tilføj til favorit”.
 • Registrer værk: Der er lavet rullepanel ved navn, hvis man har mange pseudonymer.
Release 17-6-2022
 • Værkliste/Registrer værk: Hvis der er ændringer til titel, alternativ titel, varighed eller bandnavn, så skal disse rettelser foretages via Værklisten og knappen "Rettelser til titel, varighed og bandnavn". Herved slipper Koda for en masse manuelle rettelser op imod vores internationale værkdatabase ICE. Dette gælder ikke for værker med forlag på.
Release 7-6-2022
 • Kontooversigt: Excel/Pdf-fil med andele og start/slut-dato skal være som på web.
 • Reklamation: Kvitteringsmail sendes lige når reklamationen er oprettet.
 • Dokumentation: Banner på Mit Koda skal kun vises ved nye/releavante dokumenter.
Release 29-04-2022
 • Koncertliste: Der er mulighed for at dele sin Koncertliste fx med andre i bandet eller en forlægger.
 • Værkliste: Vi har fjernet kommentar-knappen ”Fejl på værket?” på Værklisten, da den ikke duede.
 • Kontooversigt: Visning er nu korrekt på onlinebeløb ift. fremførelse- og mekaniske andele.
 • Registrer værk: Hvis der er valgt ’version af frit værk / beskyttet værk’, så kommer der en hjælpende tekst op ved kvitteringen om at sende dokumentation til musikfaglig rådgiver/ Repertoire-afdelingen.
Release 04-03-2022
 • Sprog dansk/engelsk: Valg af sprog huskes nu, når man fx går fra engelsk Koda-hjemmeside til engelsk Mit Koda, til menupunkter.
 • Reklamationsmodul: Der er blevet sat ”røde stjerner” (asteriks) ved obligatoriske felter.
 • Rapporter koncert, Artister: Det er muligt at slette/skjule artistnavne, der ikke bruges mere til koncertrapportering.
Release 10/02-2022
 • Værksøgning: Der kan søges på artistnavn.
 • Værksøgning: Det kan ses på værket, hvilke artister, som har spillet værket offentligt.
 • Koncertliste: Nu bliver en koncertrapportering, der er en dublet til en anden rapportering, kaldt for en ”dublet” i afvisningsårsag i stedet for ”afvist”.
Release 02/02-2022
 • Rapporter koncert: Validering af felterne på honorar, kommentar mv.
 • Rapporter koncert: Kommentarfeltet har fået øget antal tegn.
 • Rapporter koncert: Der kan nu selv vælges hvor kvitteringsmailen skal sendes til.
 • Rapporter koncert: Rød hjælpestjerne er tilføjet til obligatoriske felter
 • Kontooversigt: Tekst om transporter vises nu også på ”Vis: Konto” på dem der har transporter.
 • Registrer værk: Funktionen ”Tilføj værk med samme oplysninger” får nu ikke længere overført kommentarfeltet.
 • Værkliste: Et problem med ”copyright units” er blevet rettet.
 • Værksøgning: Fejl med visning af for mange detaljer er rettet.
 • Værksøgning: Nu kan man igen søge på en komplet/eksakt titel.
Release 24/11-21
 • Registrer værk, Tilføj rettighedshaver: Man kan nu igen i Registrer værk, under Tilføj rettighedshaver-Søg, klikke på Vælg-knap ud for navnet – og behøver ikke først at vente på at alle værker på personen åbner op.
 • Registrer værk, Tekstboks: En lille tekstboks inden ikke obligatoriske felter.
Release 15/11-21
 • Værkliste søgning giver ikke resultat hvis hele titlen skrives
 • Rapporter koncert - der opleves problemer med opdatering af Koncertliste samt opret Koncertarrangør.
Release 30/9-21
 • Konto: Transportvisning i Excel/Pdf viser alle rettighedshavers beløb under alle navnene.
 • Konto: Excel/Pdf kan der nu skiftes imellem.
 • Konto: Excel viser nu en kolonne om det er hhv. autor eller forlag (fx ved transporter).
 • Registrer værk: Vælg selv hvor kvitteringsmail skal sendes til.
 • Søgning på film/Aftaler: Værkdetaljer åbner op i nyt vindue, så søgeresultat stadig er tilgængeligt.
Release 21/9-21
 • Registrer værk: Nyt design af ’Registrer værk'. Alle punkter er der stort set, men er blevet foldet sammen og flyttet rundt på, så det gerne skulle virke enklere at registrere et værk.
 • Værkliste: Fejlvisninger i Værkliste er rettet fx at samme værk står flere gange eller at lange titler fylder to linjer.
 • Registrer værk: Nemmere at vælge den rette med-ophavsperson i søgning i ’Registrer værk'
 • Værkliste: Mulighed for at sætte skilt på Værklisten, hvis der fx er ”forsinkelser på værkregistreringer”.
 • Værkliste: Autor kan nu også (ligesom forlag) se ’Værkdetaljer’ og se fordeling for et andet land end Danmark i forhold til forlagsaftale.
 • Rapporter koncert: Ved åbning af indsendt koncert, sættes der nu automatisk flueben i feltet ’Koncert’.
 • Rapporter koncert: Fejl ved Rapporter koncert, når den ikke vil sende/gemme – samt koncertrapporteringen kommer ind uden info.
 • Koncertliste: Sortering på Koncertliste udvidet.
 • Konto, forsiden: På forsiden i venstre boks er der kommet ”Næste udbetalingsdato” på, så medlemmerne kan se, hvornår de kan forvente ’Optjente penge’ udbetalt.
 • Konto, forsiden: Udbetalingskalender/dato i Hjælpeboks.
 • Konto: Bedre visning på Kontooversigten, hvor der vises efter sortering på beløb i stedet for titel og linjer PR/MR slået sammen i beløb, så det ikke fylder uendelig mange linjer.
 • Forsiden: Ændringslog: Et ønske fra forlag, at man kan se, hvad der har været af release på Mit Koda mv.
 • Reklamation: På forsiden er der nu links i banneret, så man kan komme direkte til fx Opret reklamation - samt andre ændringer med reklamation.
 • Søgning på film (cue sheet): Nu har autor også adgang til at søge i filmdatabasen.
 • Analyse: Eksportresultat ift. filtre.